« Najít podobné dokumenty

Obec Srbice - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Poděvousy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Poděvousy
IŠBŠENJKUW STÁTNÍ POZEMKOVY URAD UMD Sidlo: Husinecká 102411 13.130 00 Praha 3 - Žižkov.|Co: 01312774.DIC: cz 0131-2774.Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice Haltraveká 438,Týnské Předměstí.344 01 Domažlice
<br> | oeecníúůar
<br> Naše značka: SPU 0358021212120 V 5 RB ÍCÍCH Spisová značka: 2RP1694432013-50420210ůri02 — jf i ; <.>
<br> VýřiZUje,: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX SPU XXXXXXl'XXXX na“ &“ * “ Tel.: XXXXXXXXX ' __ __ N.něj)/!?! civ.lllilljllilllllllllllljillllll :**—"“““" E-mail: jpetruzalkovaůspucroz
<br> 1305499070423
<br> Datum“ 31.1.2020
<br> Oznámení
<br> o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Poděvousý a pozvánka na závěrečné jednáni <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.50312012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podte & 19 zákona č.139i2002 Sb.<.> o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona &.22911991 Sb.<.> o úpravě vlastnických vztahu k půdě _a jinému zemědělskému majetku.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),oznamuje účastníkům řízeni,že v souladu s ustanovením š 11 odst.1 zákona je.počínaje dnem 10.2.2020,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 11.3.2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Poděvousy.Návrh je vystaven !: nahlédnutí na pobočce (kancelář č.23,1.patro) ana Obecním úřadě v Poděvousích <.>
<br> Účastníci řízení maji v této době poslední možnost uplatnit kvýstaveněmu návrhu své námitky a přípornínlvtýI 0 pobočky.K později oddaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Dle ustanoveni511 odst.3 zákona pobočka svolává závěrečné jednání,které se bude konat dne 23.3.2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti pobočky,Haítravská 438 <.>
<br> Na závěrečném jednání budou zhodnocený výsledky pozemkových úprav a účastníci budou seznámeni s návrhem...

Načteno

edesky.cz/d/3595976

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz