« Najít podobné dokumenty

Obec Rašovice (Kutná Hora) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašovice (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka na 21.2.2020.pdf
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na zasedání zastupitelstva Obce Rašovice <,>
<br> které se koná v pátek 21.února 2020 od 18.00 hodin
<br> v kanceláři obecního úřadu v Jindicích
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení,schválení navrženého programu
<br> 2.Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
<br> 3.Kontrola usnesení zastupitelstva
<br> 4.Zpráva o plnění schváleného rozpočtu obce
<br> 5.Schválení inventarizační zprávy obce za rok 2019
<br> 6.Rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace obce
<br> 7.Schválení prodeje pozemků p.č.653/3,653/2,653/9,653/10,653/11 a 653/12 v k.ú.Jindice
<br> 8.Schválení prodeje pozemků p.č.1052/3,1052/4 a 1464/2 v k.ú.Rašovice u Uhl.Janovic
<br> 9.Schválení směny obecních pozemku p.č.1334 a1311 v k.ú.Rašovice u Uhl.Janovic
<br> 10.Schválení žádosti o bezúplatném převodu pozemku p.č.675/3,666/15 a 666/17 pod chodníky
<br> v k.ú.Jindicích
<br> 11.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemky p.č.652/2,651/6 a 464/8 v k.ú.Jindice
<br> 12.Výzva SFŽP
<br> 13.Organizační záležitosti
<br> 14.Připomínky občanů a závěr
<br>
<br>
<br> Ing.Šaněk Zbyšek v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br> Na úřední desce Obecního úřadu Rašovice a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Rašovice (www.rasovice.cz) <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.2.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3595975

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašovice (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz