« Najít podobné dokumenty

Obec Rašovice (Kutná Hora) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašovice (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka na 21.2.2020.pdf
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na zasedání zastupitelstva Obce Rašovice <,>
<br> které se koná v pátek 21.února 2020 od 18.00 hodin
<br> v kanceláři obecního úřadu v Jindicích
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení,schválení navrženého programu
<br> 2.Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
<br> 3.Kontrola usnesení zastupitelstva
<br> 4.Zpráva o plnění schváleného rozpočtu obce
<br> 5.Schválení inventarizační zprávy obce za rok 2019
<br> 6.Rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace obce
<br> 7.Schválení prodeje pozemků p.č.653/3,653/2,653/9,653/10,653/11 a 653/12 v k.ú.Jindice
<br> 8.Schválení prodeje pozemků p.č.1052/3,1052/4 a 1464/2 v k.ú.Rašovice u Uhl.Janovic
<br> 9.Schválení směny obecních pozemku p.č.1334 a1311 v k.ú.Rašovice u Uhl.Janovic
<br> 10.Schválení žádosti o bezúplatném převodu pozemku p.č.675/3,666/15 a 666/17 pod chodníky
<br> v k.ú.Jindicích
<br> 11.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemky p.č.652/2,651/6 a 464/8 v k.ú.Jindice
<br> 12.Výzva SFŽP
<br> 13.Organizační záležitosti
<br> 14.Připomínky občanů a závěr
<br>
<br>
<br> Ing.Šaněk Zbyšek v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br> Na úřední desce Obecního úřadu Rašovice a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Rašovice (www.rasovice.cz) <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.2.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3595975

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rašovice (Kutná Hora)
14. 09. 2020
11. 09. 2020
11. 09. 2020
01. 09. 2020
01. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rašovice (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz