« Najít podobné dokumenty

Obec Hoštejn - Rozpočtové opatření č. 01/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hoštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 01/2020
Licence: DONP UXNDROOO (01012019)
<br> ROZPOČTOVÝ DOKLAB
<br> ' Doklad rozpočtu * Číslo: 000012020 Druh: 3
<br> IČO: 00302589 Název: Obec Hoštejn
<br> iii)-atum dokladu: 2020/01150 Rozpočtové opatření 0.1/2020
<br> Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dai
<br> 231 0040 4112 98 000,00 0,00 231 0040 006171 6121 0,00 98 000,00 Součetzaýrdoklad :,98 000,00 98 000,00
<br> Důvodová zpráva: Rozpočtovým opatřením č.1/2020 byly navýšeny příjmy i výdaje schváleného rozpočtu o poskytnutou dotaci na výkon státní správy na rok 2020 ve výši 98.000 Kč.Ve výdajích byla částka uložena na par.6171 pol.6121 <.>
<br> Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 20.1.2020*
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno dne:
<br> __TObeŽíÍ-loštejá “ "T' XXX 8901
<br> 300302559
<br> RO provedeno na základě přenesené kompetence ke schvalování rozpočtových změn na starostu obce v období mezi jednotlivými zasedáními ZO.(č.usneseni.115 ze dne 19.12.2019)

Načteno

edesky.cz/d/3595974


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hoštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz