« Najít podobné dokumenty

Obec Hřiměždice - Záměr obce – pronájem pozemků (lom)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hřiměždice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce – pronájem pozemků (lom)
OBEC HŘIMĚŽDICE – OBECNÍ ÚŘAD HŘIMĚŽDICE
<br> 262 14 Hřiměždice čp.46,okres Příbram
<br> IČO 00242268 DIČ CZ00242268 tel.318 588 379,318 595 714
e-mail: obec@hrimezdice.cz www.hrimezdice.cz
<br> ------------------------------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
Hřiměždice 14.2.2020
<br>
<br>
<br> Záměr obce – pronájem pozemků
<br>
<br>
Obecní úřad Hřiměždice,IČO 00242268,zveřejňuje ve smyslu
<br> příslušných ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění <,>
<br> záměr pronájmu pozemků v majetku obce: k.ú.Hřiměždice parc.č.501/1 o
<br> výměře 34426 m² (ostatní plocha – dobývací prostor) a část parc.č.750/6
<br> (ostatní plocha – ostatní komunikace),zapsáno na listu vlastnickém č.10001
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram <.>
<br> O pronájem výše uvedených pozemků v majetku Obce Hřiměždice má
<br> zájem spolek High Jumping,z.s.se sídlem U Smaltovny 22c – Praha 7.S tímto
<br> spolkem Obec Hřiměždice uzavírala smlouvy od roku 2003.Účelem je údržba a
<br> správa vodní plochy,okolí veřejného prostranství a pořádání otevřeného
<br> Mistrovství republiky ve skocích do vody v přírodních podmínkách <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX
místostarostka obce
<br>
<br> Na úřední desce a v elektronické podobě
<br> Vyvěšeno dne: 14.2.2020
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3595973

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hřiměždice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz