« Najít podobné dokumenty

Obec Hoštejn - Záměr obce Hoštejn - pronájem pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hoštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Hoštejn - pronájem pozemku
'Obec Hoštejn,Hoštejn 20,789 01 Zábřeh,IČ: 00 302 589
<br> Záměr obce Hoštejn
<br> Obec Hoštejn zveřejňuje svůj záměr pronajmout pozemek p.č.156/1 a část pozemku p.č.158/1 v k.ú.Hoštejn & ve vlastnictví obce Hoštejn,dle přiloženého zákresu <.>
<br> Obeg oštejn ESC 789 01 IC: 00302589
<br> Vyvěšeno: 14.2.2020
<br> Sňato:
<br> Obec Hoštejn,Hoštejn 20,789 01,tel <.>,fax: +420 583 443 164,1D DS: ddjarSc,e-mail: podatelnaághosteíncz.http://www.hostein.0z,Bankovní spojení: KB Zábřeh,č.ú.8124-841/0100,IC: 00 302 589
<br> 31.1.2020 Publikace dat ISKN Tisk - 05 :546m5,92 prvků <.>
<br> sgi-nahlřzenidokn.cuzk.cz/marushka/printaspx

Načteno

edesky.cz/d/3595971

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hoštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz