« Najít podobné dokumenty

Obec Suchov - Návrh opatření obecné povah č.1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Suchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXXX.vitek@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:
SR/0016/US/2020
<br> VYŘIZUJE: Vítek PRAHA 31.1.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“),kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a
<br> setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa
<br> vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených
<br> v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty
<br> vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených
<br> v příloze č.1 navrhovaného znění opatření obecné povahy; a ze zákazu vjezdu s motorovými
<br> vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č.1 tohoto OOP <.>
<br>
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany
přírody dle ust.§ 75 odst.1 písm.e),§ 78 odst.1 a odst.3 písm.h) a § 79 odst.3 písm.v)
zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „zákon“) <,>
zveřejňuje podle § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění
<br>
<br> NÁVRH
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2020
<br>
<br> Článek 1
<br> Předmět úpravy
<br> Agentura tímto opatřením obecné povahy č.1/2020 (dále jen „OOP“) povoluje podle
ustanovení § 43 odst.1 a odst.2 zákona výjimku ze základních ochranných podmínek
chráněných krajinných oblastí (dále jen „CHKO“) dle § 26 odst.1 písm.c) zákona,konkrétně
výjimku ze zákazu vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice
a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody <,>
a ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací (dále jen „NPR“)
dle § 29 písm....

Načteno

edesky.cz/d/3595970

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Suchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz