« Najít podobné dokumenty

Obec Lštění - Rozpočet 2020 DSO Javorník-Benešov - Návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lštění.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2020 DSO Javorník-Benešov - Návrh.pdf
Vodovodní přivaděč Javorník- Benešov,dobrovoin'
<br> Masarykovo náměstí 100 Benešov
<br> '-,ř'"\(' _.<.> *.<.> <.>
<br> y__ svažek “obci
<br> IČ 2488085 2/2 =",<.>.<.> -3; ' " _ ry,/„J\Q ROZPOCET 2020 - NAVRH ' f --.<.>,Rozpocet Ž0'20 “&Skutečnost zu PRIJMY (tis.Kč) 2019 (tis.Kč) 1 nedaňové příjmy - příjem pachtovneho od VHS ? 260 7 260 2 úroky 2 2 příděl do Fondu obnovy majetku 2 700 2 700 VÝDAJE Rozpočet 2020 Skutečnost ZU Provozní výdaje (tis.Kč) 2019 (tis.Kč) 3 nákup provozních služeb,rezerva 1 196 956 4 úhrady drobných služebností 40 25 5 likvidace nepotřebného majetku (staré šachty) 2 420 0 6 komplexní posouzení přivaděče - studie 194 O ? úhrady daní 463 193 převod do__ Fondu obnovy majetku 2 700 _ 2 700 Provozní vydaje celkem 7 013 3 874 Rozpočet 2020 Skutečnost ZU investiční vydaje (tis.Kč) 2019 (tis.Kč) 8 vratka zápůjčky městu Benešov 1 000 1 000 9VDJ Podmračí- proj.dokumentace rekonstrukce 896 0 = = = Wdaje celkem 1 396 1 000
<br> Rozpočet 2020 Skutečnost
<br> FiNANCOVÁNi (tis.Kč) 2019 (tis.Kč) Meziroční změna zůstatku finančních prostředků na b.ú <.>
<br> (+ snižení ! - z 'šení -1 053 -5 088
<br> Rozpočet 2020 Skutečnost
<br> (tis.Kč) 2019 (tis.Kč)
<br> Stav bankovních účtů i( 1.1.2020 (tis.Kč) 19 442 14 354
<br> Stav bankovních účtů !( 31.12.2020 (tis.Kč) 20 495 19 442
<br> rozdíi 0 O
<br> (' -f
<br> : _ neuenunne-nnaonnns
<br> 21.01.2020

Načteno

edesky.cz/d/3595968


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lštění      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz