« Najít podobné dokumenty

Obec Hamr na Jezeře - Usnesení ZO ze dne 12.2.2020 [PDF 477kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hamr na Jezeře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO ze dne 12.2.2020 [PDF 477kB]
USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.2.2020 na Obecním úřadu v Hamru na Jezeře od 16.00 hodin <.>
<br> Usnesení č.ZO !01/1/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce podle platného Jednacího řádu obce Hamr na J ezeře paní Helenu Kováčovou.<.>
<br> Usnesení č.20/02/1/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele dnešního veřejného zasedání zastupitelstva obce podle platného Jednacího řádu obce Hamr na Jezeře paní Romanu Formánkovou a paní Mgr.Petru Boroschovou <.>
<br> Usnesení č.20/03/1/2020
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Usnesení č.20/04/1/2020
<br> ZO Hamr na Jezeře schvaluje smlouvu s Mikroregionem Podralsko na zajištění servisu stávajícího Výstražného varovného systému,který i nadále zajistí firma Colsys s.r.o <.>,Buštěhradská 109,Kladno dle předložené cenové nabídky ve výši 11.630,—Kč bez DPH za naši obec <.>
<br> Usnesení č.20/05/112020
<br> ZO schvaluje zapojení se prostřednictvím Mikroregionu Podralsko do společného projektu „Předcházení vzniku odpadu v Mikroregionu Podralsko kompostéry II — 2020“ dle pravidel Operačního programu životního prostředí ve specifickém cílu 3.1 Prevence vzniku odpadů a zavazuje se k následujícímu:
<br> a) uzavření Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II —— 2020“ <.>
<br> b) předtinancování projektu z vlastních zdrojů dle Partnerské smlouvy s tím,že tento jim příslušný finanční podíl na realizaci jejich části projektu — Hamr na Jezeře ve výši 559.900,—Kč „ bude poukázan na účet Mikroregionu Podralsko do 30.6.2020 <.>
<br> c) schvaluje závazek,že v případě neudělení dotace Mikroregionu Podralsko na projekt,jsou obce povinny uhradit vzniklé náklady zvlastních zdrojů,které jsou vyčíslené v příloze č.1.ve výši 3.520,-Kč <.>
<br> Usnesení č.ZONE/112020
<br> ZO souhlasí s podán...

Načteno

edesky.cz/d/3595967

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hamr na Jezeře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz