« Najít podobné dokumenty

Obec Sudice (Blansko) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sudice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Výdaje
<br> Odpa Oblast Účel Plán na 2020 Plán na 2021 Plán na 2022 Plán na 2023
<br> 1012 Nájemné za půdu Nájemné za půdu 200 200 200 200
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost Neinvestiční transfery OS 200 000 200 000 200 000 200 000
<br> Nákup materiálu
<br> Nákup služeb
<br> Nákup materiálu
<br> Nákup služeb
<br> 2292 Dopravní obslužnost Výdaje na oblastní dopravní obslužnost 23 500 25 000 25 000 25 000
<br> 2310 Pitná voda Členský příspěvek SVaK,ele.energie 15 000 14 000 14 000 18 000
<br> Konzultační,poradenské a právní služby
<br> Nákup ostatních služeb,budovy,haly,stavby
<br> 3314 Činnosti knihovnické Knihy,pomocný materiál,odměny DPČ 35 000 40 000 45 000 50 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu,služeb,občerstvení,dary 15 000 25 000 30 000 35 000
<br> 3341 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb,opravy a údržba 5 000 7 000 10 000 10 000
<br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb,služby pošt 4 000 6 000 7 000 7 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře Věcné dary 10 000 14 000 16 000 16 000
<br> 3399 Občanské záležitosti Věcné dary,činnosti sborů,pohoštění 200 000 150 000 150 000 150 000
<br> 341X Tělovýchova a sport Energie,voda,údržby a opravy 400 000 490 000 500 000 510 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu,služeb,pohoštění 25 000 30 000 35 000 35 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní neinvestiční transfery 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> Elektrická energie
<br> Opravy a udržování
<br> Inženýrské sítě Opravy a udržování
<br> Územní rozvoj Ostatní neinvestiční transfery
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> Ostatní osobní výdaje (DPČ.DPP)
<br> Povinné poj.na soc.zabezpečení
<br> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
<br> Veřejné osvětlení
<br> Komunální služby
<br> 750 000
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a
<br> nakládání s kaly
<br> 363X
<br> Podpora ostatních produkčních
<br> činností
300 000 210 000 220 000 230 0001032
<br> 2212 Si...
zde
Příjmy
Odpa Oblast Účel Plán na 2020 Plán na 2021 Plán na 2022 Plán na 2023
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin <.>
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Daň z nemovitostí
<br> Odvody za odnětí půdy z půdního fondu
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
<br> Poplatek ze psů
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> Poplatek ze vstupného
<br> Správní poplatky
<br> Dotace Neinvestiční přijaté transfery 106 000,106 000,106 000,106 000 <,>
<br> 1012 Podnikání v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemků 85 000,85 000,85 000,85 000 <,>
<br> 1032 Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,200 000,250 000,250 000 <,>
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,3 000,3 000,3 000 <,>
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,30 000,30 000,30 000 <,>
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z pronájmu a z vlastní činnosti 30 000,30 000,30 000,30 000 <,>
<br> 3725 Komunální odpady Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,80 000,75 000,75 000 <,>
<br> 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,15 000,15 000,15 000 <,>
<br> 6310 Příjmy z finančních operací Příjmy z úroků na BÚ 1 000,1 000,1 000,1 000 <,>
<br> 7 278 900,7 550 000,8 095 000,8 595 000 <,>
<br> 0000 Financování Prostředky z let minulých (zapojení přebytků) 11 839 200,12 000 000,12 000 000,12 500 000 <,>
<br> 19 118 100,19 550 000,20 095 000,21 095 000 <,>
<br> Zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce dne: 14.2.2020
<br> Sňato dne:
<br> Občané mohou svoje připomínky nebo návrhy na doplnění střednědobého výhledu rozpočtu uplatit písemně nebo do protokolu sepsaného v úředních hodinách na OÚ v Sudicích nejpozdějši do
<br> 4.3.2020 <.>
<br> Za správnost:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,předseda finančního
<br> ………………………………… <.>
<br> In...

Načteno

edesky.cz/d/3595963

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sudice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz