« Najít podobné dokumenty

Obec Sudice (Blansko) - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sudice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Výdaje
<br> Odpa Oblast
Schválený
<br> rozpočet 2019
<br> Skutečné plnění
<br> 2019
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2020
<br> 1012 Nájemné za půdu - Nájemné za půdu 200 200 200
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost - Budovy,haly,stavby,přístroje a jiné 350 000 0 200 000
<br> - Ostatní osobní výdaje (DPP)
<br> - Nákup materiálu,pohonných hmot a maziv
<br> - Služby peněžních ústavů
<br> - Nákup služeb
<br> - Nákup materiálu
<br> - Nákup služeb
<br> - Opravy a udržování
<br> 2292
Dopravní obslužnost veřejnými
<br> službami
- Výdaje na dopravní územní obslužnost 23 500 23 450 23 500
<br> - Elektrická energie
<br> - Členský příspěvek SVaK
<br> - Konzultační,poradenské a právní služby
<br> - Nákup ostatních služeb,budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX Činnosti knihovnické - Knihy,materiál,ostatní osobní výdaje (DPČ) 35 000 32 988 35 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury - Nákup materiálu,služeb,občerstvení,dary 15 000 9 079 15 000
<br> 3341 Rozhlas a televize - Nákup ostatních služeb,opravy a udržování 5 000 0 5 000
<br> 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - Nákup ostatní služeb,služby pošt 4 000 0 4 000
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře - Věcné dary 10 000 5 633 10 000
<br> - Pohoštění,služby
<br> - Věcné dary,činnosti sborů
<br> 341X Tělovýchova a sport - Energie,voda,opravy a udržování,ost.os.náklady 400 000 673 147 400 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže - Nákup materiálu,ostatních služeb,pohoštění 25 000 16 716 25 000
<br> 15 000
<br> 200 000
<br> 58 080
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> 300 000
<br> 100 000
<br> 150 000 315 3941032
Podpora ostatních produkčních
<br> činnosti
<br> 2212
<br> 50 000
<br> Účel
<br> 3399 Občanské záležitosti 200 000 117 254
<br> 2310 Pitná voda 11 000 13 442
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a
<br> nakl.s kaly
500 000 0
<br> Silnice 150 000
<br>
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - Ostatní neinvestiční transfery 10 000 9 000 10 000
<br> - Elektrická energie
<br> - Nákup materiálu
<br> - Opravy a u...
zde
Příjmy
<br> Odpa Oblast
Schválený rozpočet
<br> 2019
Skutečné plnění 2019 Návrh rozpočtu 2020
<br> - Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
<br> - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> - Daň z příjmů právnických osob
<br> - Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> - Daň z přidané hodnoty
<br> - Daň z nemovitostí
<br> - Daň z hazardních her
<br> - Odvody za odnětí půdy z půdního fondu
<br> - Správní poplatky
<br> - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
<br> - Poplatek ze psů
<br> - Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> - Poplatek ze vstupného
<br> -
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
<br> správy SR
0 29000 0
<br> -
Neinvestiční přijaté transfery SR v rámci
<br> souhrnného dotačního vztahu
101800 101800 106000
<br> - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 34100 0
<br> NFV - Ostatní splátky půjč.prostředků 0 1089935 0
<br> 1012 Podnikání v zemědělství - Příjmy z pronájmu pozemků 85 000 83 123 85 000
<br> 1032 Lesní hospodářství - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000 116 843 200 000
<br> 2369 Ostatní správa ve vodním hosp.- Sankční platby přijaté od jiných subjetků 0 7 500 0
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 935 3 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví,<.>.- Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000 10 000 30 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - Příjmy z pronájmu a z vlastní činnosti 30 000 16 323 30 000
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br> zveřejněný na Úředních deskách Obecního úřadu v Sudicích
<br> Daňové příjmy
<br> Místní poplatky
<br> 0000
<br> 6 197 000 6 743 778 6 723 900
<br> Dotace
<br> Účel
<br>
<br> 3725 Komunální odpady - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000 71 999 80 000
<br> 6171 Činnost místní správy - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000 15 957 20 000
<br> 6310 Příjmy z finančních operací - Příjmy z úroků na BÚ 1 000 500 1 000
<br> 6 821 800 8 321 7...

Načteno

edesky.cz/d/3595962

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sudice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz