« Najít podobné dokumenty

Obec Stašov - Oznámení o době a místě konání voloeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> Obecní úřad Stašov
<br> V souladu s ust.š 29 zákona č.49112001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Nově volby do Zastupitelstva obce Stašov se uskuteční:.v sobotu 14.března 2020 od 7:00 hodin do 22:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním Okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu,Stašov 114 pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Obci Stašov <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> Ve Stašově dne 14.2.2020
<br> * /
<br> XXXXXXXX XXXXXXX starosta obce Obecní úřad S'thšrt v
<br> Zveřejněno:XX.2.2020
<br> 31

Načteno

edesky.cz/d/3595959


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz