« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Zápis ze zasedání ZO dne 6.2. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZapisZO06022020Zk.Zneni.pdf (427.86 kB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 6.2.2020
<br>
<br>
1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé 6.2.2020
<br>
<br> Tento zápis je upraven podle zákona 101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a plné znění
<br> je na OÚ Nová Ves u Světlé <.>
<br>
<br> Zápis z jednání zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé,které se konalo dne 6.2.2020 za
<br> přítomnosti: Kopic,Slezák M <.>,Beneš,Říha,Vávra Zd <.>,Kopřivová a Slezák P <.>
<br> Z pozdního příchodu omluven: Vávra M <.>
<br> Omluveni: Rutterová
<br> Jednání byla přítomna D.Milichovská <.>
<br>
<br> 1.Určení zapisovatele:
<br> Zapisovatel: Beneš
<br> Ověřovatelé: Slezák M <.>,Vávra Zd <.>
<br> Usnesení 184/2020 (7 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br> 2.Schválení programu:
<br> Starosta přítomné seznámil přítomné s návrhem programu,který byl řádně vyvěšen a navrhl
<br> doplnění programu o bod veřejnoprávní smlouvy,podání žádosti o dotaci:
<br>
<br> 1.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Kontrola plnění unesení z předchozího jednání
<br> 4.Rozpočtové změny
<br> 5.Prodej části pozemku p.č.1614/24
<br>  veřejnoprávní smlouvy
<br>  schválení podání žádosti o dotaci z programu MMR
<br> 6.Žádosti
<br> 7.Různé
<br> 8.Diskuse
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Světlé dne 6.2.2020
<br>
<br>
2
<br>
<br> 9.Závěr
<br> Usnesení 185/2020 „ZO souhlasí s doplněným programem jednání.“ (7 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br> 3.Kontrola plnění usnesení:
<br> Bude provedeno v průběhu jednání <.>
<br>
<br> 4.Rozpočtové změny:
<br> S návrhem rozpočtových změn seznámila Milichovská.Jedná se o změnu roku 2019,kde
<br> jsou navýšeny příjmy o 316.000,-Kč <.>
<br> Usnesení 186/2020 „ZO bere na vědomí a schvaluje změnu.“ (7 pro,0 zdržel,0 proti)
<br>
<br> 5.Prodej části pozemku p.č.1614/24:
<br> Starosta obce seznámil s návrhem na prodej části pozemku p.č.1614/24.Záměr byl
<br> vyvěšen <.>
<br> Usnesení 187/2020 „ZO schvaluje prodej části pozemku p.č.16...

Načteno

edesky.cz/d/3595954

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz