« Najít podobné dokumenty

Obec Zábrodí - Výroční zpráva za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zábrodí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text
OBECNÍ ÚŘAD ZÁBRODÍ
<br> Horní Rybníky 35
<br> 549 46 Horní Radechová
<br>
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
<br>
o „poskytování informací podle Zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím“
<br>
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br> V souladu s výše uvedeným zákonem,§ 18,odst.1,zveřejňuje povinný subjekt Obec Zábrodí
<br> výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:
<br>
<br> a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1/0
<br>
<br> b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br>
<br> c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
<br> rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
<br> všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
<br> právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní
<br> zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
<br>
<br> d) Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
<br> výhradní licence: 0
<br>
<br> e) Počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu
<br> jejich vyřízení: 0
<br>
<br> f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
<br>
<br> Podle § 103 odst.4,písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,odpovídá starosta obce
za informování veřejnosti o činnosti obce <.>
<br>
<br>
XXX XXXXXXXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: XX.2.2020
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3595953

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zábrodí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz