« Najít podobné dokumenty

Obec Hospozín - Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hospozín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
1
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNĚHO ÚČTU
___________________________________________________________________________
/zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů/
<br>
Údaje o obci:
<br>
<br> Adresa: Obec Hospozín,Hospozín čp.176,273 22
tel <.>,fax.: 315 766 043
e-mail: obec.hospozin@seznam.cz
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.Kladno,č.účtu 6725141/0100
<br>
Počet obyvatel k 31.12.2019:
<br> 519 trvale hlášených obyvatel v obci Hospozín a 14 v osadě Hospozínek
<br>
Počet zaměstnanců: 8
<br> Počet členů zastupitelstva obce: 9
<br> Počet veřejných zasedání: 8
<br>
<br>
Hospodářský výsledek v roce 2019 : 155 077,64 Kč
<br> V roce 2019 pracovaly finanční a kontrolní výbor <.>
<br>
Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy <.>
<br> Obec Hospozín je členem Svazu měst a obcí <.>
<br>
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována
programem TRIADA spol.s.r.o <.>,Praha 9
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům
kraje a dotace poskytnuté
<br> Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2019,je zpracován v tabulce <.>
Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
_________________________________________________________________________
Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost
<br> ==================================================================
MPSV 13101 Dotace na podporu
zaměstnanosti 4116 60.000,- 60.000,-
<br> Krajský úřad SDH
Stř.kraje Praha 14004 Hospozín 4116 0,- 800,-
<br>
Ministerstvo
vnitra 98348 Volby do EP 4111 29.000,- 17.695,-
<br> ==================================================================
Krajský úřad Globální dotace 4112 112.300,- 112.300,-
Stř.kraje Praha
==================================================================
==================================================================
<br> Celkem Kč 201.300,- 190.795,-
<br>
B.Údaje o plnění příjmů a výdajů za ...

Načteno

edesky.cz/d/3595951

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hospozín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz