« Najít podobné dokumenty

Obec Velichov - Usnesení z 10. jednání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc
Obec Velichov
<br> Usnesení z 10.zasedání zastupitelstva Obce Velichov <,>
<br> konaného dne 12.února 2020 od 18.00 hodin v kanceláři starostky obce – OÚ Velichov
<br> Přítomni: XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Bc.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Moravcová,XXX XXXXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Omluveni: Bc.XXX XXXXXXX
Zasedání zastupitelstva Obce Velichov bylo zahájeno starostkou obce Markétou Sinkulovou Moravcovou v 18.00 hod.konstatováním,že bylo řádně svoláno a informace o něm zveřejněny.Zároveň bylo sděleno,že je přítomno 8 členů <.>
Následně byla navržena zapisovatelkou Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Moravcová a ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXX <.>
Hlasování o zapisovatelce a ověřovatelích zápisu:
<br> Pro:
8
Proti:
0
Zdržel: 0
Starostka obce Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Moravcová navrhla další program jednání:
<br> X.Kontrola plnění usnesení
<br> 2.Smlouva o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojka pro chatu ev.č.67
<br> 3.Pronájem pozemku p.č.960/6 v k.ú.Velichov
<br> 4.Záměr obce prodat část pozemku p.č.st.108/1 v k.ú.Velichov
<br> 5.Záměr obce bezúplatně převést části pozemků p.č.68/1 a p.č.1103 v k.ú.Velichov
<br> 6.Záměr obce pronajmout část pozemku p.č.1141/15 v k.ú.Velichov
7.Nové podmínky – svoz separovaného odpadu firmou Resur spol.s r.o <.>
<br> 8.Žádost o poskytnutí dotace na Dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR
<br> 9.Žádost o finanční příspěvek na festival Souznění
<br> 10.Informace o provedené kontrole hospodaření v MŠ Velichov
<br> 11.Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
<br> 12.Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
<br> 13.Informace o vydaných souhlasných vyjádřeních k záměrům v území
<br> 14.Informace o fakturách nad 15 000 Kč
<br> 15.Různé
<br> a) Informace o podaných žádostech o dotace
<br> Hlasování o navrženém programu:
<br>
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel: 0
1.Kontrola plnění usnesení
<br> Usnesení č.147/02/20: ZO bere na vědomí informace o kontrole přijatých usne...

Načteno

edesky.cz/d/3595950

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz