« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrá Voda u Hořic - Usnesení č.1-2020 zasedání ZO ze dne 5.února 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrá Voda u Hořic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.1-2020 zasedání ZO ze dne 5.února 2020
Obec Dobrá Voda u Hořic
<br> Usnesení č.1/2020 zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.února 2020
<br>
Zastupitelstvo po projednání :
<br> a) s c h v a l u j e
<br> - program zasedání
- ověřovatele zápisu p.Šedivého,p.Šlechtu
- vyúčtování příspěvku na provoz ZŠ a MŠ za rok 2019 s hospodářským výsledkem ve výši
<br> 51 270,28 Kč
- převedení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 51 270,28 Kč na rezervní fond ZŠ a MŠ
- uzavření Dodatku ke smlouvě č.951530 ze dne 12.8.2003 s firmou XXXXXX XXXXXXXX a.s.na svoz
<br> komunálního a tříděného odpadu v roce 2020
- uzavření Smlouvy o servisní činnosti předložené firmou VODA CZ SERVICE s.r.o.na provádění
<br> servisních prohlídek ČOV a 2 čerpacích stanic
- přípravu rekonstrukčních stavebních prací v ZŠ a MŠ
- uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování služeb s TS Hořice ze dne 18.3.2015
- poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na osobní asistenci pro R.Hellingera
- nabídku T.Hory na letecké snímkování obce včetně CD se snímky s tiskové kvalitě a práv k jejich
<br> používání
<br>
b) b e r e n a v ě d o m í
- poděkování Knihovny V.Čtvrtka za poskytnutí finančního daru v roce 2019
- poděkování Domácího hospice DUHA a vyúčtování finančního daru poskytnutého v roce 2019
- poděkování Linky bezpečí a Českého svazu včelařů za poskytnutí finančního daru v roce 2019
<br>
c) o d k l á d á
<br> - schválení uzavření Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami - svoz
papíru s firmou XXXXXX XXXXXXXX a.s.do doby,kdy XXXXXX XXXXXXXX a.s.předloží upravenou výši
stanoveného poplatku
<br> - odložení mimořádné splátky úvěru
<br> d) z a m í t á
<br> - umístění vysílacího bodu pro bezdrátový internet na střeše budovy obecního úřadu
<br>
<br>
V Dobré Vodě u Hořic dne 13.2.2020 Zapsala : Jónová

Načteno

edesky.cz/d/3595947

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobrá Voda u Hořic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz