« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Pardubice) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva hospodaření obce za rok 2019.pdf [3,29 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce Němčice
<br> IČ: 00580589
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od čtvrtek 26.září 2019 jako dílčí přezkoumání od pátek 14.února 2020 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení š 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 10.8.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumaně období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 26.9.2019.2.Konečně přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 14.02.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Věra Loužilová - XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2019
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - místostarostka XXXXXX XXXXXXXXXX Nečasová - účetní
<br> Komenského náměstí XXX,XX.2 11 Pardubice,tel ; í-420026 530,o mall-„ Ivana bednarukova([Dpardubíckykraj az 1 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat ...

Načteno

edesky.cz/d/3595945

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz