« Najít podobné dokumenty

Obec Sentice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sentice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
OBEC SENTICE Zastupitelstvo obce Sentice Obecně závazná vyhláška obce č.212020,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Sentice se na svém zasedání dne 13.2.2020 usnesením č.12 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"),a vsouladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> (1) (2)
<br> (:|.1 Úvodní ustanovení
<br> Obec Sentice touto vyhláškou zavádí mistni poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je Obecní úřad Sentice.1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku
<br> Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohiásit správci poplatku vznik své poplatkově povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkově povinností (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
<br> těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> 1 g 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 $ 2 odst.1 zákona o místních poplatcích...

Načteno

edesky.cz/d/3595936


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sentice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz