« Najít podobné dokumenty

Obec Tuněchody - Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuněchody.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 12 2019.pdf (63.89 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Tuněchody
Chrudim I 2
537 01 Chrudim I
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 1 900 000,00 1 900 000,00 2 147 168,48 113,0 113,0
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 40 000,00 40 000,00 58 184,25 145,5 145,5
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 170 000,00 170 000,00 188 164,63 110,7 110,7
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1 600 000,00 1 827 482,95 114,2 114,2
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 91 200,00 91 200,00 91 200,00 100,0 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 3 500 000,00 4 115 137,05 117,6 117,6
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 000,00 5 000,00 4 510,80 90,2 90,2
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.191 100,00 191 100,00 191 217,00 100,1 100,1
0000 1341 Poplatek ze psů 4 710,00 4 710,00 5 078,00 107,8 107,8
0000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0
0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 2 900,00 2 900,00 2 944,54 101,5 101,5
0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 10 210,00 102,1 102,1
0000 1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 30 000,00 30 000,00 49 211,91 164,0 164,0
0000 1385...
Návrh rozpočtu 2020 k vyvěšení.pdf (600.48 kB)
Návrh rozpočtu Obce Tuněchody na rok 2020 Obec Tuněchody,Tuněchody 2,537 01 Chrudim,IČ 00271080
<br> PŘ
<br> ÍJMY
<br> da 1 da
<br> da4
<br> Příjmy celkem
<br> 7
<br> 13 110 784 Kč
<br> VÝDAJE ride 5 Běžné výdaje 10 393 784 Kč Třída 6 Kapitálově výdaje 2 717 000 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> 13110 784 Kč
<br> Pří'my v Kč pol.1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 XXX pol.XXXX Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných 50 XXX pol.XXXX Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 180 XXX pol.XXXX Daň z příjmů právnických osob X XXX XXX pol.XXXX Daň z příjmů obce XX XXX pol.1211 DPH 4 000 XXX pol.XXXX Odvody za odnětí zemědělské půdy X XXX pol.1340 Poplatky za popelnice od občanů 189 350 pol.1341 Poplatky ze psů 4 920 pol.1344 Poplatky ze vstupného 500 pol.1356 Úhrada za těžební prostor 2 900 pol.1361 Správní poplatky 10 XXX pol.XXXX Odvod z loterií a VHP XX XXX pol.1511 Daň z nemovitosti 1 300 XXX pol.XXXX Souhrnný dotační vztah XXX XXX pol.4216 Investiční dotace ze státního rozpočtu 2 469 367 par.2333 Příjmy za kontrolu náhonu 5 000 par.3612 Nájmy a služby - bytové hospodářství 432 868 par.3613 Nájmy a služby - nebytové hospodářství 111 500 par.3639 Příjmy z prodeje pozemků a pronájmu majetku 14 339 par.3722 Poplatky za popelnice podnikatelů a příjmy z prodeje zboží 33 500 par.3725 Odměny za recyklaci,příjmy z druhotných surovin 500 par.4351 Nájmy a služby - DPS 145 280 ar.6310 Úroky KB a ČNB 1 000 Přijmy celkem 13 110 784
<br> V'daje v Kč
<br> par.1014 Umístění psů v útulku 10 000 par.2212 Silnice 3 545 200 par.2219 Chodníky 1 010 000 par.2221 Doprav.obslužnost-čekárny,zastávky 52 000 par.2292 Dopravní obslužnost-MHD 170 000 par.2310 Pitná voda 571 000 par.2321 Odvádění a čištění odpadních vod 60 000 par.2333 Úpravy drobných vodních toků 15 000 par.3117 Školství - ZŠ a MŠ Tuněchody 2 238 523 pol.5331-provozní příspěvek 600.000,- par.3314 Knihovna 65 000 par.3319 Kronika 4 500 par.3326 Kostel 30 000 par.3341 Rozhlas a televize 1...

Načteno

edesky.cz/d/3595935

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuněchody      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz