« Najít podobné dokumenty

Obec Pičín - NázevPozvánka na veřejnou schůzi Zastupitelstva Obce Pičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument...
POZVÁNKA NA
<br> VEŘEJNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN <,>
<br> KTERÁ SE KONÁ V PONDĚLÍ DNE 24.2.2020 OD 19.00
<br> V KANCELÁŘI OBCE PIČÍN,PIČÍN 154
<br>
<br> PROGRAM JEDNÁNÍ:
<br> 1.SCHVÁLENÍ A DOPLNĚNÍ PROGRAMU
<br> 2.VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ
<br> 3.ZÁVĚREČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE PIČÍN ZA ROK 2019
<br> 4.SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
<br> PIČÍN K 31.12.2019
<br> 5.KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIČÍNĚ
<br> 6.ZAJIŠTĚNÍ DOCHÁZKY PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIČÍNĚ V DOBĚ
<br> LETNÍCH PRÁZDNIN
<br> 7.ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE STAVEBNÍ ÚPRAVY
<br> OBJEKTU Č.P.62
<br> 8.PRODEJ POZEMKU 1403/8 K.Ú.PIČÍN
<br> 9.INFORMACE O REALIZACI AKCE ZAJIŠTĚNÍ CENTRÁLNÍHO ZDROJE
<br> PODZEMNÍ VODY PRO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL V OBCI PIČÍN
<br> 10.INFORMACE O DALŠÍCH MOŽNOSTECH ZAJIŠTĚNÍ VODY PRO OBYVATELE
<br> OBCE PIČÍN
<br> 11.VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
<br> 12.AKCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN 14.3.2020
<br> 13.POCHOD PIČÍN ŘITKA A DEN DĚTÍ DNE 30.5.2020
<br> 14.UKLÍZÍME PIČÍN,UKLÍZÍME ČESKO V ROCE 2020
<br> 15.LAMPIÓNY ŠTĚSTÍ
<br> 16.ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3
<br> 17.INFORMACE ZE ŠKOLENÍ GDPR
<br> 18.POVĚŘENÍ KONTROLNÍMU A FINANČNÍMU VÝBORU K PROVEDENÍ
<br> KONTROL ZA ROK 2020
<br> 19.STANOVENÍ CENY ZA VYSÍLÁNÍ ROZHLASEM
<br> 20.TĚŽBA V OBECNÍM LESE
<br> 21.NÁHRADA ŠKODY VZNIKLÉ PŘI PROŘEZÁNÍ DŘEVIN POD ELEKTROVODEM
<br> V OBECNÍM LESE
<br> 22.INFORMACE O JEDNÁNÍ O PŘELOŽKÁCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ
<br> 23.DAROVACÍ SMLOUVA TJ XXXXX Z.S <.>
<br> XX.INFORMACE OBALOVÉ SPOLEČNOSTI EKOKOM O SITUACI NA TRHU
<br> S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI
<br> 25.NÁVRH SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV NA VYPOŘÁDÁNÍ AUTORSKÝCH
<br> PRÁV
<br> 26.RŮZNÉ
<br>
<br>
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXX,starostka Obce Pičín
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce Obce Pičín dne 14.2.2020

Načteno

edesky.cz/d/3595933

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz