« Najít podobné dokumenty

Obec Rovečné - Veřejná vyhláška – projednání změny č.1 Územního plánu Rovečné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška – projednání změny č.1 Územního plánu Rovečné
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Příční 405,593 01,Bystřice nad Pernštejnem
<br> 'l: t <.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Č.j.: BYS/2552/2020/St Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> E-mail: tomasstra kafuabvstricen 3.07 <.>
<br> v Bystřici nad Pernštejnem dne 14.2.2020
<br> OZNÁMENÍ
<br> O veřejném projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Rovečné a vystavení návrhu změny č.1 Uzemního plánu Rovečné k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování,podle ustanovení 5 5 odst.1 a 2 a 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> Oznamuje zkrácený postup pořizování změny č.1 územního plánu Rovečné
<br> podle 5 55,555b % 52 odst.1 a $ 22 stavebního zákona a & 171 a 174 zákona č 500/2004 Sb <.>,o správním řízení (správní řád),ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o změně č.1 Územním plánu Rovečné <.>
<br> Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Rovečné s odborným výkladem proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Rovečné
<br> v pondělí 16.března 2020 od 14:00 hod <.>
<br> Návrh změny č.1 územního plánu Rovečné bude vystaven kveřejnému nahlédnutí od 14.2.2020 do 23.3.2020 na Městském úřadu Bystřice nad Pernštejnem,odboru územního plánování a stavebního řádu (dveře 5.6.) a dále v budově obecního úřadu obce Rovečné <.>
<br> Od 14.2.2020 do 23.3.2020 bude návrh územního plánu Rovečné vystaven na internetových stránkách města ( www.bystricenpcz- Městský úřad— Odbory města— Odbor územního plánování a stavebního řádu — Uzem ni plány- Projednávané dokumenty) <.>
<br> Dotčené osoby se tímto zároveň vyzývají k uplatnění připomínek nebo námitek proti návrhu změny č.1 územního plánu Rovečné <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své písemné připomín...

Načteno

edesky.cz/d/3595927

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz