« Najít podobné dokumenty

Obec Rynoltice - MML odbor životního prostředí-Oznámení – zahájení řízení „LI 048 021 Rynoltice, Polesí – rekonstrukce vodovodu“ – SVS a.s., v zastoupení SČVK, a.s. (V 24.1.2020 – S 13.2.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rynoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení stavba „LI 048 021 Rynoltice, Polesí rekonstrukce vodovodu“
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
Odbor životního prostředí
<br> oddělení Vodoprávní úřad
<br> nám.Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br> tel.485 244 861,IDDS: 7c6by6u,el.podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
<br>
Č.j.: ZPVU/4330/263244/19-Ran Liberec,dne 20.01.2020
<br> CJ MML 012914/20
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX – kl.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s <.>
<br> Přítkovská 1689/14
<br> Trnovany
<br> 415 01 Teplice
<br>
<br> v zastoupení:
<br>
<br> Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> Přítkovská 1689
<br> Trnovany
<br> 415 50 Teplice
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Severočeská vodárenská společnost a.s <.>,IČ: 49099469,Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice
<br>
<br> (dále jen "stavebník") dne 06.12.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení k provedení vodního
<br> díla dle § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 115 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),ke zřízení vodovodu:
<br>
<br> "LI 048 021 Rynoltice,Polesí - rekonstrukce vodovodu"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.2086/1,2101/1,2099/1,2086/2,1106/1,2098/1,2079/2,1053
<br> a st.č.262 v katastrálním území Polesí u Rynoltic.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Identifikátor kraje CZ051
<br> Název kraje Liberecký
<br> Identifikátor obce 564397
<br> Název obce Rynoltice
<br> Identifikátor katastrálního území 744701
<br> Název katastrálního území Polesí u Rynoltic
<br> Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 2086/1,2101/1,2099/1,2086/2,1106/1 <,>
<br> 2098/1,2079/2,1053 a st.č.262
<br> Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-14-03-0150-0-00
<br> Hydrogeologický rajon 4640 - Křída Horní Ploučnice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.CJ MML 012914/20 st...

Načteno

edesky.cz/d/3595899

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rynoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz