« Najít podobné dokumenty

Obec Stratov - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu realizace akce Chodníky v obci Stratov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE.
<.> žPRÁCE BuDou PRVOVÁDĚNYí/ŽDYWi PO JEDNE STRANE KOMUNIKACELI'
<br> |l—
<br> HH3316
<br> & Stratov
<br> \ —-—.<.> _____\ !-
<br> |IU3316
<br> J
<br> : | N =.:.Š'? 2 | a! 8 | m?“ :|:.Zo Oz : D','_ 51% | | 3 $ % V E ; _o „15 - X 5 a N: |." „= : „_"T a |E % 2 “I:-!- 3 | IG.=_ WG) -n=l I.o.511: m „» % atm -—-—--—-_——- “| " “ „ 2 * m
<br> $- Q Zda hi
<br> 4———> Ě.<.> : _“ :: Š
<br> \\! na \\! CG & $ $ 3 N N N N
<br> pracovní úsek max.50 rn
<br> !— —€a—
<br> WB? W
<br> | a a & l\___________ _— __——___________ J) ' Bude zajištěn bezpečný Qřígtuq ! do nemovitostí dotčených stavbou!,„f'o—tevřené výkopy budou zajištěny proti | \ pádu chodců & za snížené viditelnosti budou osvětleny! | Zmaxwéuna asana: vymazani Krwshl 'oma! Eiezlnm ]"umá's 'v'ydm Trn-nas '.:ycra —\ sw.—.- | A uhlmnathALKo stav.spa:.p.Lambert.1.<.> 77? 299 372 DOPR'WNÍ ZN'ŘČENÍ „„ _ “_ Fena-.<.> <.>,; _ _
<br> Stratov - výstavba chodníku
<br> "Jbsan
<br> Návrh DID
ZDE.
Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.: MULNL-OD/9206/2020/Uh/19
<br>
Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br> Datum: 12.02.2020
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností,odbor dopravy jako příslušný orgán
<br> státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> návrhu ze dne 10.02.2020,který podala právnická osoba Halko stavební společnost,s.r.o <.>,IČ
<br> 15340830,se sídlem Václavské náměstí 28,Nová Ves,v zastoupení společnosti SEDOZ DZ,s.r.o.<,>
<br> IČ 24218537,se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8,a po předchozím písemném vyjádření
<br> Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,územní odbor Nymburk – dopravní inspektorát,ze dne
<br> 03.02.2020,č.j.KRPS-24749-1/ČJ-2020-010806-ZU,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na silnici č.III/2725 a III/3316 v obci Stratov
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci stavebních prací –
<br> výstavba chodníků <.>
<br>
<br> Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je
<br> přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
<br>
<br> dle platného schématu DIO <.>
<br>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve
<br> znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.Městský
<br> úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy d...

Načteno

edesky.cz/d/3595885

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz