« Najít podobné dokumenty

Obec Moravské Knínice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moravské Knínice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy [0,23 MB]
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet listů: 2
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/2840/20/OD
spis.zn.: S-MK/12617/19/OD
<br> datum: 11.2.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
<br> souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby GEROMI VILLAS s.r.o <.>,Jundrovská
<br> 1303/43,624 00 Brno,IČO: 05109302 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77
<br> odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie (souhlas na situaci udělila Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO pod č.j.KRPB-
<br> 82918-1/ČJ-2019-0600DI-HRB,ze dne 12.4.2019) a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3595849

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moravské Knínice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz