« Najít podobné dokumenty

Obec Přísnotice - Záměr obce pronajmout část nemovitosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přísnotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce pronajmout část nemovitosti
Obec Přísnotice,Vranovická 75,664 63 Přísnotice,IČO 488283
<br> Záměr obce pronajmout část nemovitost
<br> V souladu ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> v plném znění,obec Přísnotice oznamuje „záměr pronájmu části nemovitosti„
<br> v katastrálním území Přisnotice,p.č.151,zastavěná plocha a nádvoří,zapsané na LV 10001 Katastrálním úřadem Jihomoravského kraje,Katastráiním pracovištěm Brno — venkov pro Obec Přísnotice,jejíž součástí je stavba občanského vybavení <.>
<br> Uzavření nájemního vztahu a stanovení výše nájemného bude předmětem projednání a schválení zastupitelstvem Obce Přísnotice.Doba nájmu a počátkem nájemního vztahu se stanoví ustanovením \: nájemní smlouvě <.>
<br> Nabídky se podávají písemnou formou dnem zveřejnění na podatelnu obecního úřadu,nebo na adresu Obce Přísnotice,a to nejpozději do posledního dne zveřejnění tohoto záměru.Doručené a podané nabídky po tomto termínu nebudou akceptovány <.>
<br> V Přísnoticích 10.2.2020
<br> Datum vyvěšení na úřední desce
<br> Datum sejmutí z úřední desky
<br> _=; <.>,š_necni uran
<br> %? R | S N 0 T | C E 11445.Brno—venkov- 884 63 Ianem

Načteno

edesky.cz/d/3595840

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přísnotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz