« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Hbity - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Hbity.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO 25.02.2020.pdf (147.5 kB)
POZVÁNKA
<br> Obecní úřad v Dolních Hbitech zve občany na
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE <,>
<br> které se koná v úterý 25.února 2020 od 17,30 hodin v budově OU Dolní Hbity čp.55
<br> Předpokládaný program ied nání :
<br> l <.>
<br> 10 <.>
<br> 12 <.>
<br> infomace Charity Starý Knín o vyúčtování nákladů na poskytování sociálních služeb za rok 2019 <,>
<br> seznámeni s výsledky inventarizace za rok 2019 <,>
<br> infomace o vyhotovení projektové dokumentace Úprava chodníků,komunikací a zpevněných ploch (Dolni Hbity) :: projektové dokumentace Jelenec — chodník podél silnice Ill!11816,obě v provedení studie stavby a projednání otázky dalšího postupu,projednání předložených návrhů smluv o poskytnutí dotace za vybudování domovní čistírny odpadních vod <,>
<br> předběžné projednání záměru na odprodej části obecních pozemků parc.č.625 o výměře cca 56 m2 a parc.5365 o výměře cca 24 m1 oba v k.ú.Luhy a zároveň odkoupení části pozemku parc.č.44f3 v k.ú.Luhy o výměře cca 55 m1 <,>
<br> projednání záměru na odprodej obecního pozemku parc.č.7969 o výměře 1 126 m2 v k.ú.Nepřejov <,>
<br> projednání záměru na odprodej obecních pozemků parc.č.3521'1 o výměře 200 m2 a parc.354f2 o výměře 764 m2 oba v k.ú.Káciň <,>
<br> projednání žádosti o možnost odkoupit část obecního pozemku parc.č.36í2 v k.ú.Dolní Hbity o výměře cca 270 m2 <,>
<br> projednání otázky stanoveni výše úhrady účelně vynaložených nákladů na kanalizační přípojku uloženou v pozemcích,které tvoří veřejné prostranství pro pozemky parc.č.st.150 a 4ólf17 oba v k.ú.Dolni Hbity <,>
<br> informace o průběhu dotačního projektu IROP Vybudování odborných učeben v ZŠ Dolni Hbity <,>
<br> informace o podané žádosti o dotaci z Operačního programu pro životní prostředí Ministerstva životního prostředí pro projekt „Dolni Hbity — rozšíření ČOV a kanalizace Luhy,a Finančních předpokladech—pro realizaci akce <,>
<br> podání zprávy o činnosti Rady,\
<br> 13.infomace o schváleném rozpočtovém opatření č.072020 ze dne 20.1.2020 <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3595838

Meta

Rozpočet   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Hbity      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz