« Najít podobné dokumenty

Obec Týn nad Bečvou - Usnesení 17. schůze Rady obce Týn nad Bečvou ze dne 10.02.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Týn nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni rady obce Týn nad Bečvou č. 17 ze dne 10. 2. 2020.pdf [0,06 MB]
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Obec Týn nad Bečvou
Náves B.Smetany 68,751 31 Týn nad Bečvou
tel.č.: 581 797 077 | e-mail: obectyn@seznam.cz
<br> U S N E S E N Í
schůze č.17 Rady obce Týn nad Bečvou
<br> konaná dne 10.2.2020 v kanceláři starosty od 17:00 hod <.>
<br> 211/2020 -
RO17
<br> Zahájení,prezence,určení zapisovatele a zvolení ověřovatelů zápisu schůze RO <.>
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1.Určuje zapisovatelku Zdeňka Mikulíková <.>
2.Schvaluje ověřovatele zápisu Ing.XXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> XXX/XXXX -
ROXX
<br> Schválení navrženého programu 17.schůze RO <.>
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1.Schvaluje program 17.schůze Rady obce Týn nad Bečvou <.>
<br> 213/2020 -
RO17
<br> Kontrola usnesení 16.schůze rady obce ze dne 20.01.2020 <.>
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1.Bere na vědomí kontrolu usnesení schůze Rady obce Týn nad Bečvou RO 16 <.>
<br> 214/2020 -
RO17
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí Rady obce Týn nad Bečvou od počátku
volebního období 2018 - 2022 <.>
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1.Bere na vědomí přednesenou zprávu o kontrole plnění usnesení rady obce
od počátku volebního období 2018 <.>
2.Vypouští ze sledování splněná usnesení <.>
<br> 215/2020 -
RO17
<br> Dohoda o provozně souvisejících celcích u domu Lipnická č.204 <.>
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1.Bere na vědomí současný průběh jednání o Dohodě o provozně souvisejících celcích
u domu Lipnická č.204 <.>
<br> 216/2020 -
RO17
<br> Vyhodnocení soutěže "Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou" <.>
Rada obce Týn nad Bečvou po projednání
1.Schvaluje na základě provedeného výběru nejvýhodnějš í nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu:
a) jako vítěze firmu MEVA - Ostrava,s.r.o <.>
b) další pořadí dle důvodové zprávy <.>
<br> 2.Pověřuje starostu obce
a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení
T: do 30.3.2020
b) předložit Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou na příštím zasedání ZO <.>
<br>
217/2020 -
RO17
<br> Žádost o f...

Načteno

edesky.cz/d/3595827

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Týn nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz