« Najít podobné dokumenty

Obec Kořenov - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (29.1.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kořenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŘENOV (29.1.2020)
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kořenov konaného dne 29.1.2020
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kořenově od 16,00 hod
<br>
<br> Přítomno 8 zastupitelů: XXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXX,Roman
<br> Čermák,XXXXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: dle presenční listiny
<br> Zapisovatelka: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Program jednání: X.pozemkové záležitosti
<br> 2.kontrola zápisu a usnesení
<br> 3.různé
<br> 4.připomínky zastupitelů
<br> Hlasování: 8 x ano
<br>
<br> 1.Pozemkové záležitosti
<br>
<br> 1.1.XXXXX XXXXXXXXX informuje zastupitele o výsledku posouzení postupu prodeje
<br> stavebních pozemků Obce Kořenov,které vyhotovilo Ministerstvo vnitra,a ve kterém
<br> shledalo nedostatek pouze ve schválení části pozemku namísto geometrickým plánem
<br> určeném parcelním číslem pozemku.Jako nápravné opatření byl ministerstvu navržen postup
<br> zrušení těchto neurčitých rozhodnutí a nahrazení novými usneseními s citováním nových
<br> parcelních čísel podle oddělovacích geometrických plánů u pozemků,kde jsou geometrické
<br> plány již nyní k dispozici <.>
<br> XXXXXXXXX XXXX sděluje,že nejdůležitějším kritériem posudku je,že obec nechybuje ve
<br> stanovení ceny <.>
<br> 1.1.1.K hlasování je předloženo zrušení usnesení č.98/19,usnesení č.99/19 a usnesení č <.>
<br> 100/19 <.>
<br> Hlasování: 8 x ano,č.u.3/20
<br> 1.1.2.K hlasování je předložen návrh prodeje pozemku ppč.307/2 a dle geometrického
<br> plánu č.1360-334/2019 části ppč.311/1,nově označované jako ppč.311/6 vše k.ú <.>
<br> Polubný pro stavbu rodinného domu R.aL.Š <.>,Polubný s uzavřením kupní smlouvy <,>
<br> záruční listinou a notářského zápisu,za kupní cenu 150 Kč za m2 <.>
<br> Hlasování: 8 x ano,č.u.4/20
<br> 1.1.3.K hlasování je předložen návrh prodeje dle geometrického plánu č.1061-283/2010
<br> části pozemku ppč.1526/8,nově označované jako ppč.1526/8 vše v k.ú.Polubn...

Načteno

edesky.cz/d/3595811

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kořenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz