« Najít podobné dokumenty

Obec Branka u Opavy - Usnesení Rady obce č. 24 / 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branka u Opavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Obec Branka u Opavy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
<br> č <.>
<br>
<br> 24
<br>
ze schůze Rady obce Branka u Opavy
<br>
<br> konané dne 12.02.2020 v 16.00 h
<br>
<br> v místnosti OÚ,Bezručovo nábřeží 54,747 41 Branka u Opavy
<br>
<br>
<br> Obec Branka u Opavy USNESENÍ č.24.2020/RO ze dne 12.02.2020
<br>
2
<br>
02.24.2020/RO
Rada obce
<br> a) schválila
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Branka u Opavy ve výši 5.000 Kč účelově
<br> určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3 <.>
<br> výzva“ realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí,reg.č <.>
<br> CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,příjemce Moravskoslezský kraj,mezi Obcí Branka
<br> u Opavy,sídlem Bezručovo nábřeží 54,747 41 Branka u Opavy,zast.starostou obce PhDr <.>
<br> Michaelem Ratajem,Ph.D <.>,a Moravskoslezským krajem,sídlem 28.října 117,702 18
<br> Ostrava,zastoupen prof.Ing.Ivo Vondrákem,CSc <.>,hejtmanem kraje; konečný příjemce P <.>
<br> O <.>,Pod Lesem,747 41 Branka u Opavy;
<br> b) pověřila
<br> Starostu obce podpisem smlouvy ad bod a) <.>
<br> 03.24.2020/RO
Rada obce
<br> vzala na vědomí
dodatečné povolení zvl.užívání pozemní komunikace,parc.č.667,žadatel J.O <.>,Nákladní 32,746 01
<br> Opava <.>
<br> 04.24.2020/RO
Rada obce
<br> schválila
a) Parametry poptávkového řízení na zajištění údržby zelených ploch na katastru obce
<br> a údržbářských prací od 1.4.2020 do 31.3.2021,viz příloha č.1 <.>
<br> b) Tříčlennou výběrovou komisi ve složení Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.XXXXXX XXXXXXX,Mgr <.>
<br> Vladimír Vícha;
<br> c) Termín vyhodnocení obdržených nabídek bude stanoven po obdržení poslední reakce na
<br> poptávku obce;
<br> 05.24.2020/RO
Rada obce
<br> schválila
Dodatek č.1/2020 ke Smlouvě o poskytování regionálních služeb mezi Městskou knihovnou
<br> a informačním centrem Hradec nad Moravicí,okres Opava,přísp,org <.>,zast.PhDr.Et.Mgr.Markétou
<br> Beyerovou,ředitelkou,a Obcí Branka u Opavy,sídlem Bezručovo nábřeží 54,747 41 Br...

Načteno

edesky.cz/d/3595795

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branka u Opavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz