« Najít podobné dokumenty

Obec Herálec HB - NEKONÁNÍ Veřejného projednání-Revitalizace živočišné výroby v ZOD Herálec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Herálec HB.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NEKONÁNÍ Veřejného projednání-Revitalizace živočišné výroby v ZOD Herálec
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 111,e-mail: posta©kr-vysocina.cz Dle rozdělovníku: Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJl 15630/2020 Michal Fryš/564602504 14.2.2020
<br> OZPZ 1038/2018
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina jako příslušný úřad (dále jen „příslušný úřad“) ve smyslu ust.š 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,v účinném znění (dále jen „zákona o E|A.“) provádí posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci“ <.>
<br> Dne 13.2.2020 obdržel příslušný úřad podání,kterým oznamovatel (Zemědělské obchodní družstvo v Herálci,IČO 00122335,Herálec u Havlíčkova Brodu č.p.34) vzal zpět žádost o posouzení vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí.Důvodem zpětvzetí žádosti je přepracování projektu <.>
<br> Na základě výše uvedeného příslušný úřad ukončil posuzování vlivů na životní prostředí (ust.š 23 odst.2 zákona o EIA) <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXX úředník odboru životního prostředí a zemědělství r'\ \ \“ Krajský úřad Kraje Vysočina \.Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksabBeu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> gaat—„$% vložíš/wa //4,£»£o£o
<br> "!t—ta; !

Načteno

edesky.cz/d/3595788


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Herálec HB      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz