« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Polanka - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pro rok 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Polanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pro rok 2020.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
<br> Odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy
<br> Č.j.: MUVS-S 4474/2020/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 Vsetín 11.02.2020 Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Vsetín,odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy,jako příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle €: 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),ve spojení s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“),na základě návrhu Správy a údržby silnic Valašska,s.r.o <.>,IČ 26820218,Jiráskova 35,757 01 Valašské Meziříčí,ze dne 29.01.2020 <,>
<br> stanoví
<br> podle ustanovení © 77 odst.5 a dle 5 61 odst.4 zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na silnicích lI.a III.tříd,ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín dle vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů,v rozsahu:
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle schémat č.1-8 vypracovaných žadatelem,které tvořínedílnou součást tohoto stanovení <.>
<br> Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:
<br> 1.V případech,kdy pro označení pracovního místa nebude možné užít předmětných schémat,bude stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádáno samostatně dle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 2.Přechodné dopravní značení bude užito kzajištění prací,které nevyžadují ohlášení nebo stavební povolení dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <....

Načteno

edesky.cz/d/3595748

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Polanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz