« Najít podobné dokumenty

Obec Lelekovice - VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lelekovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa
1
1
t
<br>
1
1
t
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
1
1
t
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
11t
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
1
t
<br> 1
1
<br> t
<br>
11
t
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 9
<br> 1
<br> 7
<br> 1
1
t
<br>
L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> VR
AN
<br> OV
<br> ŠE
BR
<br> OV
<br> LIP
ŮV
<br> KA
<br> KU
ŘIM
<br> LEL
EK
<br> OV
ICE
<br> OŘ
EŠ
<br> ÍN
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> V
<br> R
<br> A
<br> N
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> ČE
SK
<br> Á
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> P
<br> R
<br> A
<br> H
<br> A
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> 1
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> B
<br> L
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> O
<br> I
S
<br> 3
<br> a
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> Č
<br> E
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> I
S
<br> 1
1
a
<br> M
<br> O
<br> S
T
<br>
E
<br> V
<.>
<br> Č
<br> <.>
<br> 3
7
9
7
-
1
<br> O
<br> M
<br> E
Z
<br> E
N
<br> L
E
<br> L
E
<br> K
O
<br> V
I
C
<br> E
M
<br> I
<br> 1
1
t
<br>
Z
A
<br> L
E
<br> L
E
<br> K
O
<br> V
I
C
<br> E
<br> Č
E
<br> S
K
<br> Á
Š
<br> E
B
<br> R
O
<br> V
<br> IS
11b
<br> Č
E
<br> S
K
<br> Á
<br> I
P
<br> 2
<br> 2
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> O
<br> R
<br> P
<br> R
<br> ů
<br> J
<br> E
<br> Z
<br> D
<br>
P
<br> Ř
<br> E
<br> S
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> P
<br> R
<br> O
<br>
V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> L
<br> A
L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> N
<br> A
<br> D
<br>
2
<br> 0
<br> t
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> V
<br> R
<br> A
<br>...
Veřejná vyhláška
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/2626/20/OD/Vr
Č.J.: MK/3063/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 13.2.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje,Žerotínovo
náměstí 3,601 82 Brno,IČ: 70932581
<br> zastoupená na základě plné moci
<br> DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXX XX XXX
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice č.III/37917 na k.ú.Česká a k.ú.Lelekovice
<br> rozsah dopravního značení dle dodané dokumentace DIO
<br> termín: 15.2.2020 – 15.2.2021
<br> Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp.uzavírce <.>
<br> akce: „37917-1 MOST PŘES TRAŤ ČD BRNO-TIŠNOV PŘED LELEKOVICEMI“
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000
Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technicko...

Načteno

edesky.cz/d/3595718

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lelekovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz