« Najít podobné dokumenty

Obec Mikulčice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ, O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Chodník, Mikulčice "Těšice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mikulčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ, O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Chodník, Mikulčice "Těšice"
ČÍSLO JEDNACÍ:
<br> SPISOVÁ
<br> ZNAČKA:
<br>
<br> MUHOCJ 11511/2020
<br> MUHO 1616/2020
<br>
<br> V HODONÍNĚ DNE: 13.02.2020
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> E-MAIL:
<br> TEL.:
<br> zivna.ludmila@muhodonín.cz
<br> 518316331
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Mikulčice,Mikulčice 245,696 19 Mikulčice
<br> (dále jen "stavebník") dne 29.01.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Chodník,Mikulčice "Těšice"
<br> Mikulčice,Těšice
<br>
<br> na pozemku parc.č.1772/6,1772/7,1772/8,1816,1817,1818,1819/1,1826,1827,1828/2,1829/2 <,>
<br> 1831,1832/2,1834/1,1835/1,1837/1,1838/2,1839/2,1840/2,1841/2,1842/2,1844/2,1845,1846 <,>
<br> 1847,1855,1856,1857,1859/3,1864/1,1869/1,1870/1,1870/2,1871/2,1876/2,1877/1,1877/2,1878 <,>
<br> 1879,1882/2,1883,1884,1887/1,1888/5,1889/3,1889/4,1889/5,1889/6,1889/7,1889/8,1889/9 <,>
<br> 1889/10,1891,1893/1,1894/1,1894/2,1894/3,1894/4,1894/5,1894/6,1894/7,1894/8,1894/9 <,>
<br> 1894/10,1894/11,1894/12,1894/13,1894/14,1894/15,1894/16,1894/17,1894/18,1894/19,1894/20 <,>
<br> 1894/21,1894/22,1895/1,1895/2,1896/1,1896/2,1902/2,1904,1905,1907,1911,1913,1914/1,1917 <,>
<br> 1919,1920,1921,1925,1926,1927/5,1929,1930,1931/1,1933,1934,1935,1936,1939,1940,1941 <,>
<br> 1942,1945,1946,1947,1948,2952/8 v katastrálním území Mikulčice.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> stavební řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Projektová dokumentace řeší vybudování nového chodníku v části "Těšice" podél stávající vozovky v
<br> souběhu s železniční tratí Břeclav-Hodonín.Trasa vozovky vede s Mikulčic do obce Lužice.Nový
<br> chodník bude umístěn na výše uvedených pozemcích v k.ú.Mikulčice.V místě navrhované stavby
<br> chodníku se nyní nachází zeleň a vjezdy k nemovitostem.Po staničení km 0,440 00 niveleta trasy
<br> kopíruje terén a klesá,ve staničení km 0,440 00 je lom nivelety a ta přechází do stoupání až do
<br> konce úseku,tj.km 0,714 88.Niveleta navrhovaného chodníku je n...

Načteno

edesky.cz/d/3595710

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mikulčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz