« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 206 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ministerský rada
v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací
<br> v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 8633/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 14.2.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oddělení metodického řízení
<br> provozu
<br> v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 44.Vodní
<br> hospodářství
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.4.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména:
<br> • činnosti spojené s výkonem státní správy v oboru vodovodů a kanalizací;
<br> • provádění vrchního státního dozoru provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou
<br> potřebu;
<br> • odborná spolupráce pro odvolací a přezkumná řízení do rozhodnutí KÚ a Magistrátu
<br> HMP ve věcech podle zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
<br> potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění
<br> pozdějších předpisů;
<br> • vyhodnocení údajů z informačního systému vodovodů a kanalizací (IS VaK);
<br>
<br> 2
<br>
• příprava podkladů pro publikaci Vodovody,kanalizace ČR,ekonomika,ceny <,>
<br> informace (ročenku VaK) <.>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 2.3 <.>
2020,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu ...

Načteno

edesky.cz/d/3595680

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz