« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV 2936-2
Akce; Oprava kosteia sv XXXXX a Pavia.Ledeč nad Sázavou
<br> Termín; XX.2 - 20.6 2020
<br> Pro vxkiizeni narkomště bude neaméně ?er před začamem samotné akce instalováno PDZ B 28 Záhazastaveni s ' wznačením začátku akce s: 20 2 20
VV 2936
strana 1/3
<br>
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
<br> odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXX/XXXX/OD-XSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 14.02.2020 E-mail: posta@svetlans.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu),na základě podnětu podaného dne 11.02.2020 spol.XXXXXX XXXXX s.r.o <.>,IČ
XXXXXXX,sídlo Havlíčkova 408,Ledeč nad Sázavou,kterou zastupuje XXX XXXXXX XXXXX,IČ
XXXXXXXX,sídlo Husova XXXX,Havlíčkův Brod (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem
Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,územní odbor Havlíčkův Brod,Dopravní
inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův Brod ze dne 10.02.2020,č.j.KRPJ-18336-1/ČJ-2020-161606 a
po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje dne 14.02.2020 :
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ul.Mlýnská v Ledči nad Sázavou <,>
v souvislosti s opravou kostela sv.XXXXX a XXXXX,v termínu od XX.XX.XXXX do 20.06.2020 –
přechodné dopravní značení dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br> PDZ č.B28 – Zákaz zastavení – bude umístěno nejméně 7 dní před začátkem akce s termínem
zahájení akce <.>
<br> důvod: oprava kostela sv.XXXXX a XXXXX v ul.Mlýnská v Ledči nad Sázavou – uzavření chodníku <,>
oplocení staveniště
<br> Platnost stanovení : od 20.02.2020 do 20.06.2020
<br> Instalaci dopravního značení provede: XXXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX,sídlo Husova XXXX,Havlíčkův
Brod
...

Načteno

edesky.cz/d/3595650

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz