« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Domy TOMI s.r.o. - zvláštní užívání - uzavírka Hlavanova - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Hlavanova.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 13.02.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/01897/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/02579/20 Vypraveno dne: 14.02.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2220 Hlavanova <,>
<br> v Plzni
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby osobou Domy XXXX s.r.o <.>,IČ XXX XX 641 <,>
<br> sídlo K Rybníku 179/4,318 00 Plzeň - Malesice,ze dne 30.01.2020,vydává z důvodu
<br> provádění stavebních prací na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C2220
<br> Hlavanova,v Plzni,od 20.02.2020 – do 31.12.2020
<br>
<br> - vyblokování parkovacích stání,v úseku před objektem číslo orientační 10
<br>
v termínu: od 207.02.2020 – do 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
<br> 2.Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat po
<br> celou dobu platnosti dočasného zákazu zastavení stanoveného Magistrátem města Plzně –
<br> odborem dopravy,SZ: MMP/039310/20,č.j.: MMP/041062/20 ze dne 03.02.2020 <.>
<br>
<br> Odůvod...

Načteno

edesky.cz/d/3595587

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz