« Najít podobné dokumenty

Městys Luka nad Jihlavou - Návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Luka nad Jihlavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha rozpočtu - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Městys Luka nad Jihlavou; IČO 00286192; 1.máje 76,Luka nad Jihlavou,588 22
<br> Za období: 12/2019
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 23.1.2020
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 9 500 000,00 10 375 624,00 10 375 623,46Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 210 000,00 283 154,00 283 153,26Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100,00
<br> 1113 840 000,00 955 326,00 955 325,30Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 7 800 000,00 8 896 736,00 8 896 735,51Daň z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 650 000,00 650 000,00 649 800,00Daň z příjmů právnických osob za obce 99,97
<br> 1211 19 375 676,00 20 023 638,00 20 023 637,81Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 10 000,00 2 252,00 2 251,50Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,98
<br> 1335 5 000,00 47,00 46,40Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 98,72
<br> 1340 1 570 000,00 1 622 832,00 1 622 831,24Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1341 92 000,00 95 249,00 95 249,00Poplatek ze psů 100,00
<br> 1343 190 000,00 200 456,00 200 456,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00
<br> 1344 50 000,00 51 546,00 51 546,00Poplatek ze vstupného 100,00
<br> 1361 340 000,00 191 030,00 191 030,00Správní poplatky 100,00
<br> 1381 260 000,00 238 799,00 238 798,17Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 1 202,00 1 201,31Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 99,94
<br> 1511 1 243 000,00 1 226 838,00 1 226 837,32Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 2412 0,00 49 000,00...
Návrh rozpočtu městyse Luka nad Jihlavou na rok 2020
Návrh rozpočtu městyse Luka nad Jihlavou na rok 2020
Městys Luka nad Jihlavou
1.máje 76,588 22 Luka nad Jihlavou
IČO 00286192
<br> Rozpočt.skladba Část I – PŘÍJMY Rozpočet
paragraf položka TEXT v Kč
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 10 583 000,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 290 000,00
1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 975 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 9 075 000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec - proúčtování daně 532 380,00
1211 Daň z přidané hodnoty 20 450 000,00
1511 Daň z nemovitostí 1 230 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 3 000,00
1335 Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00
1340 Popl.za provoz systému shromažď <.>,sběru,třídění,odstraň.komun.odpadů 1 650 000,00
1341 Poplatek ze psů 100 000,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00
1344 Poplatek ze vstupného 55 000,00
1361 Správní poplatky 200 000,00
1381 Daň z hazardních her 200 000,00
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 2 177 700,00
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR - Úřad práce 162 000,00
4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR - splašková kanalizace 3 101 183,36
4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR - IROP přístavba a úpr.MŠ 4 025 153,70
4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR - rozšíření SD 766 512,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů - splašková kanalizace 6 309 582,00
<br> 1032 Podpora ost.produkčních činností - nájem lesa 12 100,00
2212 Silnice 5 000,00
2321 Odvádění a čiš.odpadních vod - nájem kanalizace 634 000,00
3141 Školní stravování - nájem 80 000,00
3313 Filmová tvorba - kino 200 000,00
3314 Činnosti knihovnické 6 000,00
3315 Činnosti muzeí 8 000,00
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostředků - Loucký zpravodaj 40 000,00
3412 Hřiště 10 000,00
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace - koupaliště 2 400 000,00
3612 Bytové hospodářství 1 100 000,00
3613 Nebytové hospodářství 660 000,00
3631 Veřejné osvětlení (pojistné náhrady) 16 800,00
3632 Pohřeb...

Načteno

edesky.cz/d/3595556

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Prodej   EIA   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Luka nad Jihlavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz