« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 064

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8 - 064
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpulm nemovitou Věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce
<br> ? (ii » Witz/'
<br> č.j.MMB/0074684/2020/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> o-v-
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> Předmět pronájmu:
<br> Pronájem částí pozemků p.č.1654! 1.1654551.1660 a 1668.k.ú.Bystrc.v areálu Zoo Bmo a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace.o celkové výměře 150 ml.Nabízené plochy včetně výměr jsou zobrazeny v přiložené mapě.Dle charakteru nabídek nájemců je možné rozměry ploch v rámci dané celkové výměry upravit <.>
<br> Učel pronájmu: Části pozemků budou pronajímány za účelem rozšíření služeb pro návštěvníky (např.provozování sezónních atrakcí.automatů na nápoje.prodej specialit.občerstvení apod.)
<br> Doba nájmu: na dobu určitou během roku 2020 —— sezonně.trvání nájmu dle typu nabízené služby
<br> Podminky pronájmu:.dodržování Návštěvniho řádu Zoo Brno a stanice zájmových činností.pííspěvkove' organizace.platné ŽL.koncese.uzavření nájemní smlouvy o možnost provozu během roku 2020
<br> Vybavení částí pozemků: možnost napoj ení na dodávky elektrické energie
<br> Podání žádosti o pronájem: Písemné žádosti o pronájem s uvedením navržené smluvní ceny včetně DPH za pronájem plochy na časové období budou od nájemců přebírány na ředitelství Zoo Brno a stanice zájmových činností.příspěvkové organizace s označením „Pronájem plochy \: Zoo Brno“.Písemná nabídka bude obsahovat:
<br>.účel nájmu.rozsah a plochu části pozemku
<br>.ověřenou kopii ŽL nebo koncesní listiny
<br>.prohlášení zájemce.že bude dodržovat Návštěvní řád Zoo Brno a stanice zájmových
<br> činnosti.příspěvkové organizace.návrh ceny za pronájem včetně DPH
<br> Další informace poskytne MVDr.Jaroslava Vavíinová.vedoucí utv...

Načteno

edesky.cz/d/3595480

Meta

Pronájem   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz