« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - č.2/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora pronajmout hmotnou nemovitou věc - č.2/20
SBT)
<br> 02,93 Záměr č.2/20 statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,propachtovat hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.© 39 odst 1 zákonač.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní Ziízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,propachtovat hmotnou nemovitou věc:
<br>.část pozemku p.č.802 v k.ú.Řečkovice o výměře 262 m2 (zahrádka v lokalitě Cihelna)
<br> Pachtovní smlouva bude uzavřena od 1.6.2020 na dobu neurčitou,s výpovědní dobou 6 měsíců končící k 31.12.kalendářního roku <.>
<br> Pachtovné činí min.10,— Kč/mZ/rok.Nabídku výše pachtovného je třeba uvést v žádosti o pacht pozemku.Nebude-li výše pachtovného uvedena,má se za to,že nabídka výše pachtovného činí stanovenou minimální částku <.>
<br> Pachtovní smlouva bude uzavřena se zájemcem,který předložil nejvyšší nabídku.*
<br> Nabízený pozemek je znázorněn na přiloženém situačním zákresu.Piípadný zájem o výše uvedený pozemek mohou občané uplatnit písemně na ÚMČ
<br> Brno— Řečkovice aMokrá Hora,Odbor správy majetku,Palackého nám.ll,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> 1 5.02,2020
<br> V Brně dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,"f,/z
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX tajemnice ÚMČ Brno— Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Úřad městské části města Brnu
<br> Brno- Řečkovice (: Mokrá Hora Odbor vnitřních věcí Palackého nám() 11,621 00 Brno
<br> 1 h -02- 2020
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sňato:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Lokalita "Cihelna"
<br> 011102152.5913/2
<br> o.595/ 7
<br> Řečřfóijffgg
<br> „tři <.>,' 802 8112/7 MŠ
<br> část p.Č.802 262 m2
<br> ze; Sř—fš Brno,KÚ pro JMK,ČÚZK,2492350: ©? ČÚZK MMM: © ČÚZK
<br> Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © "!"—MAPY

Načteno

edesky.cz/d/3595479

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz