« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0074684/2020/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.ě.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna Předmět pronájmu: Pronájem částí pozemků p.č.1654 1.1654 51.1660 a 1668.k.ú.Bystrc,v areálu Zoo Brno a stanice zájmových činnosti,příspěvkové organizace,o celkové výměře 150 lir.Nabízené plochy včetně výměr jsou zobrazeny v přiložené mapě.Dle charakteru nabídek nájemců je možné rozměry ploch v rámci dané celkové výměry upravit.Včel pronájmu: Části pozemků budou pronajímány za účelem rozšíření služeb pro návštěvníky (např.provozování sezónních atrakcí,automatů na nápoje,prodej specialit,občerstvení apod.) Doba nájmu: na dobu určitou během roku 2020 - sezónně,trvání nájmu dle typu nabízené služby Podmínky pronájmu: • dodržování Návštěvního řádu Zoo Brno a stanice zájmových činnosti,příspěvkové organizace • platné ŽL.koncese • uzavření nájenmí smlouvy • možnost provozu během roku 2020 Vybavení Částí pozemku: možnost napojení na dodávky elektrické energie Podání žádosti o pronájem: Písemné žádosti o pronájem s uvedením navržené smluvní ceny včetně DPH za pronájem plochy na časové období budou od nájemců přebírány na ředitelství Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace s označením.<.> Pronájem plochy v Zoo Brno".Písemná nabídka bude obsahovat: • účel nájmu,rozsah a plochu části pozemku • ověřenou kopii ŽL nebo koncesní listiny • prohlášeni zájemce,že bude dodržovat Návštěvní řád Zoo Brno a stanice zájmových činností,příspěvkové organizace • návrh ceny za pronájem včetně DPH Další informace poskytne MVDr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí útvaru služeb zákazníkům Zoo Brno a stanice zájmových činnosti,příspěvkové organizace,tel.: 724 96...

Načteno

edesky.cz/d/3595476

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz