« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Žádost o poskytnutí informace č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace č. 2/2020
Městský úřad Bečov nad Teplou
Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 – ústředna <,>
mobil: 725 470 250,724 180 137; Email: info@becov.cz,miroslav.nepras@becov.cz; DS: szbbfjh,IČO:
00254410,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,č.úč.: 800483389/0800
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> NAŠE ZN.: Bečov/187/20
<br> VYŘIZUJE / LINKA: Svobodová/353999318
<br>
<br> V Bečově nad Teplou dne 14.2.2020
<br>
XXX s.r.o <.>
<br> IČO XXXXXXXX
<br> Voroněžská 144/20
<br> 460 01 Liberec 1
<br>
<br>
<br> Věc: Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.– odpověď
<br>
<br> Na základě Vaší žádosti ze dne 30.ledna 2020,která byla Městskému úřadu v Bečově nad Teplou
<br> doručena dne 06.února 2020,sděluji následující <.>
<br>
<br>
<br> Název
<br> projektu
Popis projektu
<br> Projektová
<br> kancelář
<br> Finanční
<br> rozpočet
<br> projektu
<br> Termín
<br> Předpokládaný
<br> termín
<br> výběrového
<br> řízení
<br> Učebna v ZŠ a
<br> MŠ Bečov nad
<br> Teplou
<br> Vybavení nové
<br> učebny - dílny
<br> Ing.Miloš
<br> Trnka
1.500.000,-Kč 2020 2020
<br> Vodovod a
<br> kanalizace
<br> Prodloužení
<br> vodovodního a
<br> kanalizačního
<br> řádu
<br> VODAKVA 400.000,-Kč 2020
<br> Silnice Krásný
<br> Jez
Oprava 700.000,-Kč 2020 2020
<br> Veřejné
<br> osvětlení
<br> Oprava –
<br> výměna
<br> svítidel
<br> 500.000,-Kč 2020 2020
<br>
<br> Rozpočet města Bečov nad Teplou je zveřejněn na webových stránkách města www.becov.cz <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> Bc.Žaneta Svobodová
<br> referentka
<br>
<br>
2020-02-14T14:02:40+0100
Žaneta Svobodová
Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informací
<br> Na základě zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů,vás žádáme o sdělení následující informace:
<br>
Obsah žádosti/dotazu:
<br>
V rámci mapování investičních plánů měst,obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP
(registr stavebních projektů),který je určený na podporu stavebníků z celé ČR,Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města,Krajského úřadu či obce
pro rok 2020.Resp.seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí,které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022.Případně jsou
dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města,obce <,>
krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory <.>
<br> U těchto projektů prosím uveďte:
<br> -název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení <,>
<br> popř.výherce
<br> Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020,pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše <.>
<br> Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: zmatysova@amamarketing.cz
<br> Žadatel:
AMA,s.r.o <.>,IČO: 61327557,Voroněžská 144/20,Liberec 1,460 01
<br> Předem Vám děkujeme za spolupráci <.>
<br>
S pozdravem <,>
<br>
AMA,s.r.o <.>,Voroněžská 144/20,Liberec 1,460 01
Tel.: 484 847 802
V Liberci dne 30.1.2020

Načteno

edesky.cz/d/3595412

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz