« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Sever - ÚMČ Brno-sever- Oznámení o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy – Lozíbky 31c

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Sever.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Úřad městské části města Brna,Brno-sever
Odbor stavební
<br> 601 47 B R N O,Bratislavská 70
<br>
<br> Spisová značka: STU/04/006800/20/Piku
<br> Číslo jednací: MCBSev/007320/20
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> pikulova.tereza@sever.brno.cz
<br> V Brně: 12.02.2020
<br>
<br>
<br> Stavebník
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX a Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,oba bytem nám.SNP XXXX/XX,Černá Pole,Brno
<br>
Lozíbky 31c – stavební úpravy budovy č.p.142,poz.parc.č.2056/2,k.ú.Husovice
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O PODÁNÍ NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-sever,odbor stavební (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),obdržel dne 10.02.2020 návrh
<br> na uzavření veřejnoprávní smlouvy,který podali Ing.XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX a Bc.Michaela
<br> Kovaříková,nar.27.09.1982,oba bytem nám.SNP 1126/18,Černá Pole,Brno (dále jen „stavebník“) ve
<br> věci stavby s označením „stavební úpravy budovy č.p.142 na pozemku parc.č.2056/2 <,>
<br> k.ú.Husovice“ (dále jen „stavba“) <.>
<br> Stavební úřad podle § 116 odst.3 stavebního zákona
<br> informuje o podání návrhu
<br> na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která v souladu s ust.§ 116 odst.1 stavebního zákona nahrazuje
<br> stavební povolení podle § 115 stavebního zákona (dále jen „smlouva“) pro provedení stavby <.>
<br>
<br> Stavebními úpravy spočívají kromě změny vnitřních dispozic ve zřízení provozovny kanceláře se
<br> samostatným vstupem z boční části budovy.Jedna ze stávajících garáží bude zrušena.(Namísto této
<br> garáže bude parkování zajišťovat dvouúrovňový parkovací box,který umožní i vjezd na střechu rušené
<br> garáže,kde budou zřízena další dvě parkovací stání.Parkovací box bude umístěn územním souhlasem <,>
<br> není tedy předmětem této smlouvy.Plášť b...

Načteno

edesky.cz/d/3595021

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Sever      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz