« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

eon_oznameni.pdf
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
200076592
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> E.ON Distribuce a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
<br> České Budějovice,13.02.2020
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
03.03.2020
<br>
od 08:00
<br>
do 03.03.2020
<br>
16:00
<br> Obec
Brno
<br> Část obce
Židenice
<br> Vypnutá oblast:
Brno,Viniční 146 Brno,Viniční 2270/160 Brno,Viniční 2401/140 Brno,Viniční 2562/176 Brno <,>
Viniční 2608/164 Brno,Viniční 2621/184 Brno,Viniční 2626/182 Brno,Vin...
200076592_seznam_om.pdf
Brno,Viniční 146
Brno,Viniční 2270/160
Brno,Viniční 2401/140
Brno,Viniční 2562/176
Brno,Viniční 2608/164
Brno,Viniční 2621/184
Brno,Viniční 2626/182
Brno,Viniční 2631/186
Brno,Viniční 2632/188
Brno,Viniční 2638/180
Brno,Viniční 2672/172
Brno,Viniční 2709/192
Brno,Viniční 2710/196
Brno,Viniční 2732/152
Brno,Viniční 2740/162
Brno,Viniční 2785/154
Brno,Viniční 2829/174
Brno,Viniční 2835/166
Brno,Viniční 2843/150
Brno,Viniční 2844/134
Brno,Viniční 2845/136
Brno,Viniční 2854/130
Brno,Viniční 2855/158
Brno,Viniční 2879/138
Brno,Viniční 2897/156
Brno,Viniční 2908/148
Brno,Viniční 3098/144
Brno,Viniční 3916/170
Brno,Viniční 3985/132
Brno,Viniční 3991/168
Brno,Viniční 4050/142
Brno,Viniční 4361/178

Načteno

edesky.cz/d/3594941

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz