« Najít podobné dokumenty

Obec Mířkov - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křakov, pozvánka na závěrečné jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mířkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křakov, pozvánka na závěrečné jednání
ŠOŽEMKOVÝ STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br> Naše značka: SPU 043570/2020 SPU 04357552020 Spisová značka: 2RP16768/2013-504202/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXX u““HHW'IIHHIH“HMU “ "„I Imm Tel.: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: L.Vachalova©spucr.cz
<br> Datum: 11.2.2020
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křakov,pozvánka na závěrečné jednání
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle 9 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") <,>
<br> oznamuje účastníkům řízení <,>
<br> že v souladu s ustanovením š 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 17.2.2020,možno po dob 30 dnů,tj.nejpozději do 18.3.2020,nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Křakov <.>
<br> Návrh je vystaven k nahlédnutí:
<br>.na Pobočce Domažlice,ulice Haltravská 438,kancelář č.23.na Obecním úřadě Mířkov,č.p.77 <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit kvystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Současně Pobočka Domažlice svolává závěrečné jednání (5 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br> Závěrečné jednání se uskuteční dne 3.4.2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Pobočky Domažlice <.>
<br> Ing.XXX XXXXXX
<br> vedoucí Pob...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mířkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz