« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Reldan 22 - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 555 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 555 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/2
<br>
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
<br> Hroznová 2
<br> 656 06 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
<br> o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“ nebo „správní orgán“) <,>
<br> Hroznová 2,656 06 Brno,jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v návaznosti na ustanovení § 76 odst.4 písm.c) zákona <,>
<br> ruší nařízení ÚKZÚZ vydané z důvodu veřejného zájmu ve věci rozšíření povolení přípravku
<br> Reldan 22 (4739-0) pod čj.SRS 028147/2013 ze dne 20.května 2013,na menšinové použití do
<br> ovocných školek mimo třešeň,okrasných školek mimo třešeň proti savému a žravému hmyzu <,>
<br> a čj.UKZUZ 005764/2015 ze dne 22.ledna 2015,na menšinové použití do jahodníku proti
<br> květopasu jahodníkovému <.>
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Toto nařízení ÚKZÚZ o zrušení rozšíření povolení na menšinová použití podle čl.51 odst.2
<br> nařízení EP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení,za den jeho vyhlášení se
<br> považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br>
<br> Čl.2
<br>
<br> ÚKZÚZ stanovil v souladu s ust.čl.46 nařízení ES odkladnou lhůtu pro uvádění na trh a
<br> používání nakoupených zásob přípravku Reldan 22 opatřených etiketou uvedenou do souladu
<br> s nařízením čj.SRS 028147/2013 ze dne 20.května 2013,a s nařízením čj.UKZUZ
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 022939/2020/03813
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: marcela.novakova@ukzuz.cz Označení rozh.: UKZ / reldan 22_zrušení
<br> Telefon: +420 545 110 ...

Načteno

edesky.cz/d/3594257

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz