« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Sonata - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 859 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 859 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/6
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 179707/2019/43454
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: marcela.novakova@ukzuz.cz Označení UKZ / sonata.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 471
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 12.2.2020
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle
<br> § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném
<br> znění („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Sonata evid.č.5566-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1) Rozsah povoleného použití přípravku:
<br> 1) Plodina,oblast
<br> použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k
<br> dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení
<br> sklizně
<br> zelenina plodová
<br> včetně sadby
<br> padlí 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH
<br> do 89 BBCH
<br> 5) pole <,>
<br> skleníky
<br> zelenina tykvovitá <,>
<br> zelenina listová
<br> padlí dýňovitých 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH
<br> do 89 BBCH
<br> 5) pole <,>
<br> skleníky
<br> jahodník padlí jahodníku 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH
<br> do 89 BBCH
<br> 5) pole <,>
<br> skleníky
<br> angrešt,josta,rybíz americké padlí
<br> angreštové
<br> 5-10 l/ha 1 1) od 11 BBCH
<br> do 89 BBCH
<br> 5) pole
<br>
<br>
<br> 2/6
<br>
<br> maliník,ostružiník padlí maliníku 5-10 l/ha ...

Načteno

edesky.cz/d/3594256

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz