« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení aplikace Stutox II_rozhoz (PDF, 732 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 732 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br>
<br>
1/6
<br>
<br>
Č.j.: UKZUZ 027080/2020
<br> Datum: 13.2.2020
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku
<br> na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle § 37a odst.1 zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
<br> č.1107/2009,v platném znění
<br> (dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> omezené a kontrolované použití přípravku Stutox II (5114-0)
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br> 1.Rozsah použití přípravku:
<br>
1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus <,>
<br> jiný účel
<br> použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br>
<br> polní plodiny
<br> s výjimkou
<br> zelenin
<br> hraboš polní max.10 kg/ha AT 4) časně postemergentně
<br> ovocné stromy hraboš polní max.10 kg/ha AT 4) návnada nesmí
<br> kontaminovat poživatelné
<br> části rostlin
<br> ovocné,okrasné
<br> a lesní školky a
<br> základiště
<br> školkařského
<br> materiálu –
<br> ohrazené
<br> prostory
<br> hraboš polní max.10 kg/ha --
<br> vinice hraboš polní max.10 kg/ha -- 4) návnada nesmí
<br>
<br>
<br>
<br> 2/6
<br>
<br> kontaminovat poživatelné
<br> části rostlin
<br> okrasné rostliny
<br> – ohrazené
<br> prostory
<br> hraboš polní max.10 kg/ha
<br> AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní <.>
<br> (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3593278

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz