« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Oznámení o konání 8. zasedání ZO - 30.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání 8. zasedání ZO - 30.1.2020
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Bohdalec
<br> Obecní úřad Bohdalec v souladu s ustanovením 592 a 5 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatne'rn znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce
<br> Bohdalec,svolaného starostou Ondřej em Vencálkem <.>
<br> Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu v Bohdalci,Bohdalec lOl <.>
<br> Doba konání: 30.ledna 2020 od 19:00 <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD BDHDALEG BOHDALEC 101 592 55 Bobrova
<br> 2.Sportovní infrastruktura v ZŠ a MŠ Bohdalec <.>
<br> 3.Příspěvek do tomboly dětského karnevalu ZŠ a MŠ Bohdalec <.>
<br> 4.Žádost o příspěvek — Vesnická liga * hokej ová soutěž vesnic <.>
<br> 5.Problematika bioodpadu <.>
<br> 6.Pachtovní smlouva — Velký sklenský rybník <.>
<br> 7.Povolení kácení dřevin <.>
<br> 8.Informace z obecního úřadu <.>
<br> 9.Závěr <.>
<br> V Bohdalci 20.ledna 2019 XXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu (1 elektronickě): 21.l.2020 Sňato z úřední desky obecního úřadu:

Načteno

edesky.cz/d/3591469

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz