« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlov (Břeclav) - MŽP - Závěr zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlov (Břeclav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěr zjišťovacího řízení.pdf (200.26 kB)
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/16
<br> Praha dne 12.února 2020
Č.j.: MZP/2020/710/511
Vyřizuje: Ing.Pišová
Tel.: 267 122 473
E-mail: Petra.Pisova@mzp.cz
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní
rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž
VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní
nádrže Nové Mlýny (dále také jen „záměr“)
<br> Charakter záměru: Předmětem záměru je vytvoření zásobního prostoru ve střední
nádrži Nové Mlýny a zvětšení zásobního prostoru v dolní nádrži Nové
Mlýny,což umožní zvýšení stávajícího redukovaného objemu
akumulované vody na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny (dále
také jen „VD NM“) o cca 9 mil.m3 s cílem zlepšení celkové
vodohospodářské bilance Dyjsko-svratecké soustavy vodních děl <,>
jako jedno z významných opatření k pokrytí ztrát povrchové vody
způsobených klimatickou změnou a zajištění odběrů povrchové
vody s požadovanou zabezpečeností z dolní nádrže i z toku Dyje pod
soustavou Nové Mlýny.Maximální zásobní hladina ve střední a dolní
nádrži VD Nové Mlýny bude zvýšena na kótu 170,35 m n.m <.>
<br> Záměr současně představuje provedení úprav ve střední nádrži VD
Nové Mlýny,s cílem zajistit zlepšení podmínek pro hnízdění rybáka
obecného,který je předmětem ochrany ptačí oblasti Střední nádrž
vodního díla Nové Mlýny (z větší části současně přírodní rezervace
Věstonická nádrž).Součástí opatření budou úpravy a prvky ve
střední nádrži,jejichž cílem je snížit ohrožení ostrovů abrazí,rozšířit
možnosti hnízdění vodního ptactva,podpořit přirozený sukc...

Načteno

edesky.cz/d/3591300

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlov (Břeclav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz