« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - DSO Knínicko - pozvánka na výbor a DR svazku + hospodaření 2019 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Knínicko - pozvánka na výbor a DR svazku 2020-03-26.pdf [0,50 MB]
Stránka 1 z 1
<br> IČO: 70809755 Bankovní spojení: 4100005106/7940
<br>
Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí <,>
dobrovolný svazek obcí
Knínice 2,588 56 Telč
<br>
<br> POZVÁNKA
na společnou schůzi výboru svazku a dozorčí rady svazku konajícího se dne 26.03.2020
<br> v Obecním domě v Knínicích v 17:00 hod <.>
<br> Podle § 93 odst.1 zákona 128/2000 Sb.v platném znění svolávám společnou schůzi výboru
svazku a dozorčí rady dobrovolného svazku obcí „Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci
oblasti Knínic a okolí“
<br>
Program výboru svazku:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení Závěrečného účtu za rok 2019
3.Schválení Účetní závěrky za rok 2019
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
5.Různé,diskuse,závěr
<br>
Program dozorčí rady:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola hospodaření svazku
3.Různé,diskuse,závěr
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,likvidátor svazku
<br>
<br>
Vyvěšeno: _________________________
<br>
<br>
Sňato: _________________________
03_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Knínicko 2019.pdf [1,32 MB]
03_DSO Knínicko - závěrečný účet 2019.pdf [0,41 MB]
Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí – v likvidaci
Knínice 2,588 56 Telč
<br>
<br>
Knínice,11.02.2020
<br>
Závěrečný účet za rok 2019
<br>
1.Rozpočet sdružení byl splněn.Podrobné informace o rozpočtu a jeho plnění je v Fin 2-
<br> 12 <.>
<br> 2.Výnosy sdružení v roce 2019 nebyly žádné <.>
<br> 3.Rozhodujícími náklady sdružení v roce 2019 byly bankovní poplatky <.>
<br> 4.31.12.2019 měl svazek na běžném účtu 36 476,74Kč
<br> 5.Sdružení nemělo k 31.12.2019 žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti k SR <,>
<br> rozpočtům krajů,státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
<br> 6.Celková čistá aktiva svazku k 31.12.2019 byla 36 476,74Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Za Sdružení předseda XXXXXXXXX XXXXXX
03_DSO Knínicko - příloha k účetní závěrce 2019.pdf [0,53 MB]
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2019
Strana 1 (celkem 3)
<br>
<br>
<br> Příloha v účetní závěrce dle
<br> Zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví k 31.12.2019
<br> Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí – v
likvidaci
<br> Obecné údaje
<br> Název: Zájmové sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí - v likvidaci
<br> Sídlo: Knínice 2,588 56 Telč
<br> Právní forma : svazek obcí
<br> Předmět činnosti: stanoveno předpisem č.128/2000 Sb <.>
<br> Dle výpisu z registru ekonomických subjektů bylo vydáno tato oprávnění:
<br> - Plynofikace členských obcí svazku
<br> IČ: 70 80 97 55
<br> Rozvahový den: 31.12.2019
<br>
<br> Organizační struktura: předseda,místopředseda
<br> Zřizované organizační složky: ----
<br> Zřizované příspěvkové organizace: ----
<br> Předseda: XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Místopředseda: XXXXX XXXXX
<br> Svazek nemá podíl na základním kapitálu žádné obchodní společnosti
Svazek není členem žádného sdružení <.>
<br> Přepočtený počet zaměstnanců: 0
Odměny členům zastupitelstva: 0,- Kč
<br> Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců svazku: 0,- Kč
<br>
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
<br> 1.Způsob ocenění:
<br> Zásoby - pořizovací cenou
<br> Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
<br> Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání <.>
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 0 do 60 tis.Kč
<br> Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2019
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
<br> Cenné papíry a majetkové účasti: nejsou
<br>
<br> Příloha v účetní závěrce k 31.12.2019
Strana 2 (celkem 3)
<br>
<br>
<br> Rozhodující vliv - pořizovací cenou,v roce 2019 nepoužita <.>
<br> Ostatní finanční investice - reálná hodnota,v roce 2019 nepoužita
<br> 2.Repr...
03_12_2019_DSO Knínicko - Výsledovka.pdf [0,04 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> DSO Knínicko 3z70809755IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,87 0,00 40,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 1 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.518 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.1 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> A.1 000,87 0,00 40,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Knínicko
<br> 4
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
Sídlo: Knínice 2
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
dobrovolný svazek obcí
<br> plynofikace členských obcí svazku
<br> 70809755Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2020 19:23:30
<br> Číslo
položky
<br> SU
Hlavní činn...
03_12_2019_DSO Knínicko - Rozvaha.pdf [0,05 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> DSO Knínicko 5z70809755IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 36 476,74 0,00 36 476,74 37 461,64
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36 476,74 0,00 36 476,74 37 461,64
<br> Název položky
1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO Knínicko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
Sídlo: Knínice 2
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
dobrovolný svazek obcí
<br> plynofikace členských obcí svazku
<br> 70809755Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2020 19:23:32
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br>...
03_12_2019_DSO Knínicko - Příloha.pdf [0,16 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> DSO Knínicko 1z70809755IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> DSO KnínickoNázev:
Sídlo: Knínice 2
<br> Právní forma:
Předmět činnosti:
<br> IČ:
dobrovolný svazek obcí
<br> plynofikace členských obcí svazku
<br> 70809755Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 22.1.2020 19:19:23
<br> Použité účetní metody: ČÚS,metodika Kraje Vysočina,Ing.Schneiderová
<br> Nemáme informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> DSO Knínicko 2z70809755IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krá...
03_12_2019_DSO Knínicko - Fin 2-12.pdf [0,10 MB]
oddíl I./ 1
<br> Celkem 100,00 100,00 15,97
<br> 6310 **** 100,00 0,000,00
<br> 6310 100,00 0,002141 0,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 3633 **** 0,00 15,97100,00
<br> 3633 0,00 15,972141 100,00Příjmy z úroků
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2019 12 70809755
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2019
<br> DSO Knínicko,Knínice 2
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 31 000,00 1 100,00 1 000,87
<br> 6409 **** 0,00 1 000,001 000,00
<br> 6409 0,00 1 000,005363 1 000,00Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<br> 6409 Ostatní činnost j.n <.>
<br> 3633 **** 31 000,00 0,87100,00
<br> 3633 30 000,00 0,005169 0,00Nákup ostatních služeb
3633 1 000,00 0,875163 100,00Služby peněžních ústavů
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br>
<br> oddíl III./ 1
<br> Financování (součet za třídu 8) 8000 30 900,00 984,901 000,00
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
<br> Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.8902 0,00 0,000,00
<br> Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8228 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8227 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8224 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8222 ...

Načteno

edesky.cz/d/3591234

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz